Nu satsar vi på ansvarsfullt byggande

Det byggs som aldrig förr i Örebro kommun. Inflyttningstakten är rekordhög och Örebro är en av de få kommuner i landet som har lyckats bygga ikapp efterfrågan av nya bostäder. Samtidigt satsar vi på ansvarsfullt byggande, vilket betyder att vi ger mer tid åt de projekt som pågår just nu.

Under de senaste fem åren har bostadsmarknaden utvecklats mycket starkt och under 2016 färdigställdes ungefär 2100 bostäder i kommunen. Även under 2017 färdigställdes ungefär 2100 bostäder.

Efter år av rekordhög befolkningsökning och rekordmycket byggande av bostäder i Örebro, så märks nu tendenser av en lugnare marknad och byggtakt. På vissa delmarknader har priserna på bostäder sjunkit. Vissa projekt har haft osålda lägenheter eller lägenheter som varit svåra att hyra ut.

– Vi måste alltid ha plats för nya örebroare. Örebro växer som aldrig förr och när vi blickar framåt kommer tillväxten att fortsätta, men i en något mer normal takt än under de senaste åren, säger Erik Blohm, avdelningschef Mark och exploatering.

Hållbar bostadsproduktion

I Örebro har kommunen en stor roll som sälja­re av mark. Vi vill bidra till en mer motståndskraftig marknad och en långsik­tigt hållbar bostadsproduktion. Det gör vi genom ansvarsfullt byggande.

Ansvarsfullt byggande innebär bland annat att vi begränsar markförsäljning i områden där det redan byggs mycket. Det leder till att risken på bostadsmarknaden sänks och det skapar även trygghet för byggaktörer som investerar i Örebro.

Södra Ladugårdsängen och Norra Ormesta

I Södra Ladugårdsängen växer en ny stadsdel fram. Ungefär 1000 bostäder är under produktion och ytterligare 1000 bostäder är markanvisade. Med anledning av den stora expansionen, har tiderna för försäljning och uthyrning av lägenheter normaliserats. Därmed har också tiderna för projektens genomförande förlängts något. Vi har beslutat att ge dessa projekt lite mer tid för bearbetning och dessutom avvakta med ytterligare markförsäljning i området.

Just nu pågår en markförsäljning i Norra Ormesta. Den omfattar cirka 400 bostäder och vi förväntar oss en bra efterfrågan på bostäderna i området.

Se filmen nedan med Erik Blohm, avdelningschef Mark och exploatering.

Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Publicerad: 13 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?