Beslut om ny översiktsplan tas under våren

Under våren 2018 kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om förslaget till den nya översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro”. Tack för alla synpunkter som ni har skickat in och det stora engagemang som ni har visat under arbetet med att ta fram förslaget.

Mellan den 13 november 2017 och 19 januari 2018 ställdes det färdiga förslaget till ny översiktsplan ut digitalt på orebro.se/nyoversiktsplan. De synpunkter som kom in under utställningsperioden gås nu igenom och kommer sammanställas i ett utställningsutlåtande. Därefter genomförs eventuella justeringar av förslaget till den nya översiktsplanen, och Kommunfullmäktige kommer sedan att fatta beslut om den ska antas. När den nya översiktsplanen är antagen ersätter den kommunens nu gällande översiktsplan.

Läs mer på orebro.se/nyoversiktsplan

Vårt framtida Örebro

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Publicerad: 22 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?