Beslut i Kommunstyrelsen 16 januari

På Kommunstyrelsens möte den 16 januari behandlades frågor som till exempel Kommunstyrelsens plan med budget för 2018, igångsättningsbeslut för investeringar i allmän plats vid Kulturkvarteret, och svar på remissen ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag

Protokollen är ännu inte justerade. Ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 17 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?