Nu införs digital signering inom Vård och omsorg

Från och med november 2017 började ett nytt system för digital signering införas inom Vård och omsorg. Systemet införs till en början inom hemvården, men kommer under våren även att införas i vård- och omsorgsboenden.

Pappersblanketterna byts ut

De tidigare pappersblanketterna byts ut mot digital signering i mobil eller surfplatta. Behörig personal signerar digitalt när hälso- och sjukvårdsinsatser, så som läkemedel- och rehabiliteringsinsatser, utförs hos patienten.

Den digitala signeringen har flera fördelar. En fördel är att man nu tydligt ser vem som signerat insatsen, när den utfördes och att det är behörig personal som har utfört den. Förändringar och påminnelser om hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel medicinering, syns nu direkt i den mobil eller surfplatta som signeringen sker i. Endast behörig personal kan signera att ett läkemedel ska ges och signeringen sker på en tjänstetelefon eller surfplatta.

Säkrare vård

Om till exempel medicinering ändå skulle utebli eller försenas, skickas ett larm till en sjuksköterska som direkt kan åtgärda det. Eftersom det blir en direkt uppföljning, leder det nya systemet också till en säkrare vård. Systemet sparar dessutom personalens tid, då de inte längre behöver hantera pappersblanketter mellan arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal.

Det är i första hand hälso-och sjukvårdsinsatser som utgår från Hälso- och sjukvårdslagen som kommer signeras digitalt. I framtiden har vi som mål att även signera insatser som utgår från Socialtjänstlagen, som omsorg och service.

Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Publicerad: 16 januari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?