Nu rustas skogen runt Ölmbrotorp

Under 2018 glesar vi ur skogen runt Ölmbrotorp för att skapa en skog som är trevlig att vistas i.

Under 2018 kommer vi att sköta om skogsområden runt Ölmbrotorp. Genom att glesa ut skogen skapar vi skog som är trevlig att besöka, både nu och i framtiden. Under arbetet kan området upplevas som stökigt, vi ber om överseende med det.

Håll säkert avstånd till skogsmaskinerna

Om du rör dig i området, var snäll och låt snitslar i buskar och träd sitta kvar och tänk på att hålla ett säkerhetsavstånd till maskinerna på minst 70 meter.

Start vecka 51

Redan vecka 51 börjar vi arbeta för hand i skogen närmast bostadsområdet för att få in mer ljus på tomterna. Senare under 2018 kommer skogsmaskiner att fortsätta gallringen i de skogsområden som är markerade med gult på kartan nedan.

 

Karta över skogsområden som glesas ur.

De gula fälten visar skogsområden som glesas ur för att skapa en skog som är trevlig att vistas i.

Senast uppdaterad: 15 december 2017
Publicerad: 15 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?