Har du barn i förskolan?

Ingen faktura skickas ut i januari. För att du ska få så korrekta fakturor som möjligt så debiterar Örebro kommun barnomsorgsavgiften retroaktivt från årsskiftet. Det innebär att du betalar januari månads faktura i slutet av februari.

Från årsskiftet görs faktureringen nästkommande månad, vilket innebär att även förändringar sent i månaden kommer med när fakturan tas fram. Det betyder att mer korrekta fakturor skickas ut.

Det blir då en månad när ingen faktura skickas ut. Barnomsorgsavgiften för december kommer som vanligt att faktureras i december, däremot kommer barnomsorgsavgiften för januari att faktureras först i februari månad. En faktura kommer alltså även månaden efter att barnet har slutat på förskola/fritidshem.

Höjd avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Från 1 januari får hushåll som har en sammanlagd inkomst över 45 390 kronor betala en högre avgift. Den nya avgiften kommer automatiskt på fakturan för januari (som kommer först i februari). Den höjda avgiften beror på att Skolverket har höjt inkomsttaket för maxtaxa till 46 080 kronor.

Läs mer om avgifterna

Senast uppdaterad: 12 december 2017
Publicerad: 12 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?