Beslut i Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsens möte den 5 december behandlades frågor som till exempel grönstrategi och trädpolicy, samt kompletterande fördelning 2017 och fördelning av överskott 2018 avseende ensamkommande barn. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat beslut om projektdirektiv för Naturum.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 6 december 2017
Publicerad: 6 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?