Hur tycker du Örebro ska se ut år 2040?

Just nu håller vi på att planera hur Örebro kommuns mark och vatten ska användas i framtiden. Hur kan vi rymma arbetsplatser, skolor, bostäder, rekreationsområden, med mera för ytterligare 50 000 nya kommuninvånare? Nu är det dags att lämna synpunkter på den nya översiktsplanen. Vad tycker du? Lämna dina synpunkter senast 30 april!

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Läs mer om översiktsplanen och se det nya förslaget på orebro.se/nyoversiktsplan

Lämna synpunkter innan 30 april

Sprudlande liv på CV-området? Bostäder i Karlslundsskogen? På golfbanan? Längs Glomman? Ny snabb järnväg genom staden? Är vissa av kommunens orter viktigare än andra? Hur långt får det vara till din närmsta busshållplats?

Vad tycker du? Lämna dina synpunkter senast 30 april på orebro.se/nyoversiktsplan
Därefter sammanställer vi alla synpunkter som kommit in och ändrar förslaget där vi ser att det behövs.

Facebook och Instagram

Följ oss på Örebro kommuns Facebook under februari-april, då vi bland annat kommer lägga upp frågor från översiktsplanen som vi vill ha synpunkter på.

Under vecka 13 kan du följa arbetet med översiktsplanen på Instagram @orebrokommun

blåtonad bild på nybyggda hus och under den en illustration med hus, träd och en bondgård
Senast uppdaterad: 1 februari 2017
Publicerad: 1 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?