Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Nybyggnation av idrottshall

På den här sidan finns samlad information om skolans nya drottshall.

Januari 2020

Tidsplanen för bygget följs och nu håller fasaden på att sättas på plats samt isoleras. Vårt föräldraråd har engagerat sig i utemiljöns planering i samband med rivningen av den gamla idrottshallen. Enligt ett tidigare förslag skulle en bussangöring byggas på yta som idag används som skolgård. Detta har skolan med stöd av föräldrarådet och en av kommunens ledande skolpolitiker ifrågasatt. Ett nytt förslag på bussangöring vid skolan har nu tagits fram och godkänts. Det nya förslaget innebär att bussarna stannar på gatan utanför skolan istället för att köra in på skolgården.

Oktober 2019

Bygget av idrottshallen går framåt som planerat. Nu förbereds för gjutning av grunden. En skiss på hur den nya hallen kommer att se ut kan du se här.PDF

Juni 2019

Nu är det beslutat att en ny idrottshall ska byggas vid grusplanen bredvid Rostaskolan. Den befintliga hallen kommer att finnas kvar under tiden bygget pågår. Den rivs i ett senare skede.

Fredag den 14 juni kommer staket att sättas upp kring grusplanen som en förberedelse inför bygget. Det kommer att ta ca 1,5-2 år att bygga den nya idrottshallen.

Mer detaljer kring byggt kommer successivt att läggas ut på den här sidan.

Dela:

28 januari 2020 • 17.25

Frågor

Rektor 4-6
Mikael Svenberg
019-21 33 94
mikael.svenberg@orebro.se

Rektor F-3
Maud Söljén
019-21 33 03
maud.soljen@orebro.se

Aktuellt

Ny idrottshall byggs på Rostaskolan.

Dokument

Tisdag 2 mars
Torsdag 16 april
Onsdag 13 maj


Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats