Mänskliga rättighetsdagar i Örebro

Mänskliga rättighetsdagarna är ett årligt lokalt arrangemang med syfte att synliggöra och debattera mänskliga rättigheter och demokrati. Dagarna arrangeras av civilsamhället i samarbete med Örebro kommun.

Mänskliga rättighetsdagarna pågick under 24­–29 oktober 2023 med temat "Vem kämpar för dina och mina rättigheter?"

Ett 20-tal föreningar och organisationer var med och bidrog med olika aktiviteter för att värna om demokrati, människors rättigheter och lika värde. Ett stort tack till er.

 • ABF Örebro län
 • Autism Örebro län
 • Dövas Förening i Örebro
 • Folkets hus Vivalla
 • Föreningarnas hus och Örebro föreningsråd
 • Föreningen Världsbutiken
 • IM Örebro
 • RF-SISU Örebro län
 • RFSL Örebro
 • Rädda Barnens lokalförening i Örebro
 • Röda korsets ungdomsförbund Örebro
 • Sensus studieförbund
 • Studiefrämjandet Örebro
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Svenska kyrkan Örebro
 • Synskadades Riksförbund
 • Örebro bibliotek
 • Örebro kommun
 • Örebro läns bildningsförbund
 • Örebro Rättighetscenter
 • Örebro Soroptimistklubb
 • Örebro studentkår
 • Örebro tjejjour
 • Örebro Zontaklubb


Dag och tid

Evenemang

Plats

Typ av evenemang

Alla aktiviteter är kostnadsfria. Ingen föranmälan krävs om inget annat anges. För mer information se respektive aktivitet. Med reservation för ändring.

24/10, kl. 13-16

Att möta barn som växer upp i en otrygg hemmiljö.

Idrott kan vara en skyddsfaktor för barn och unga som växer upp i hem med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Föreläsningen riktar sig till tjänstepersoner och förtroendevalda som jobbar med trygghet för barn och unga. Ta del av erfarenheter och konkreta verktyg inom området. Anmälan krävs. Mer info här. Pdf, 349.4 kB. Arrangör: RF-SISU

Idrottens Hus, Karlsgatan 28

Föreläsning

24/10,
kl. 16-18

Invigning.

En gemensam invigning med tal, prisutdelning, kör, musik och föreningsbord.

Teckenspråkstolkat.

Entréhallen,

Kulturkvarteret

Invigning

24/10, kl. 17-18

DansVariation

Är en inkluderande dans och ledarskap för personer med intellektuell funktionsvariation. Med rätten att uttrycka sig genom dans - för alla. För ökad gemenskap och glädje. Kom och bekanta dig med DansVariation, det blir både praktiska övningar och information. Tillsammans har vi en härlig stund i dansens tecken. Vi bjuder på fika. Anmäl dig senast 23 oktober här eller ring 070 855 55 06. Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.

Storgatan 29

Dans

25/10, kl. 17Mitt val! Demokrati för alla. 

Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd. Anmälan via www.sv.se/orebrolan
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.

Fabriksgatan 8

Studiecirkel

25/10, kl. 18

Hej Demokrati! För ökad kunskap och förståelse

Vad betyder demokrati för dig? Hur påverkar demokrati din vardag? Under Mänskliga rättighetsdagarna erbjuder Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län en workshop med inspiration från Hej Demokrati! Anmälan via www.sv.se/orebrolan
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan.

Fabriksgatan 8

Workshop

25/10, kl. 17

Vad är Mänskliga rättigheter och vad innebär det för dig?
Örebro Rättighetscenter är en förening som driver en antidiskrimineringsbyrå och är verksam i Örebro län. Vi arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Under föreläsningen kommer vi att diskutera vad diskriminering och mänskliga rättigheter är och innebär för både den enskilda människan och som samhälle i stort. Arrangör: Örebro Rättighetscenter. Teckenspråkstolkat.

Haga bibliotek

Föreläsning.

25/10 kl. 18-20

Hur rättvis handel kan stärka mänskliga rättigheter

Extraöppet i Världsbutiken på Storgatan 26, kl. 18-20 onsdagen 25 oktober. Vi berättar om vår verksamhet och om ett antal av våra fantastiska producenter i Asien, Afrika och Latinamerika. Vi bjuder på Fair Trade-kaffe och te. Välkommen! Arrangör: Föreningen Världsbutiken.

Storgatan 26

 

26/10 kl 10-11

Rättvis omställning - en förutsättning för att klara klimatkrisen

Under Mänskliga rättighetsdagarna besöker författaren och klimatjournalisten Markus Lutteman stadsbiblioteket i Örebro. Markus kommer prata om den starka kopplingen mellan klimat och mänskliga rättigheter – och varför ett ökat fokus på dessa rättigheter kan hjälpa oss att lösa klimatkrisen i tid. Arrangör: Örebro stadsbibliotek. Kontakt: eva.lillynn@orebro.se,
katarina.moller@orebro.se

Entréscenen på Kulturkvarteret.

Föreläsning

26/10,

kl. 19

Gemenskap!

Diskussion om mänskliga rättigheter för ungdomar och gemenskap. Arrangör: Folkets hus Vivalla. Kontakt: 019-20 74 80 , info@fhvivalla.se  

Folkets hus, Poesigatan 10

Diskussion

27/10, kl. 18

Kamp och kärlek i orten - Alexandra Pascalidou om mammorna och papporna i fokus.

Journalisten och författaren Alexandra Pascalidou föreläser utifrån sina böcker "Mammorna" och "Var är papporna?". Om erfarenheter från livet i några av Sveriges mest utsatta områden. Föreläsning, samtal och fika. Bokbord med flera organisationen i Galleriet.

Mer information på www.svenskakyrkan.se/orebro

Arrangör: Svenska kyrkan och Folkets hus Vivalla. Teckenspråkstolkat.

Vivallaskolan, lokal Arenan, Diktargatan 25

Föreläsning

28/10, kl. 12.15-13.00

Projektet +93

Välkommen att lyssna på en konsert med projektet + 93, ett projekt i Stockholm som riktar sig till unga som har flytt från Afghanistan och Iran till Sverige. Deltagarna har skapat egna musikverk genom workshops och studiecirklar där musikern Arya Aramnejad med flera coacher delar med sig av kunskap på olika språk. Musikskapandet blir en motor för att konkretisera och förstå det svenska samhället och göra sin röst hörd. Mer information här. Arrangör: Örebro Fristadsprogram i samverkan med Kulturhuset Stadsteatern och Fristad Stockholm.

Kulturkvarteret,
Entréscenen

Konsert

29/10,

kl. 11.30

Fredsvandring.
Fredsvandring med temat "Tillsammans vill vi fred" avgår från S:t Mikaels kyrka till Folkets Hus i Vivalla. Vi vandrar med korta stopp då vi lyssnar på olika röster för fred, respekt och mänskliga rättigheter.
kl. 11 finns lätt lunch utanför kyrkan.
kl. 11.30 börjar vandringen genom Baronbackarna och Vivalla.
kl 12.30 blir det fika och musik vid Folkets hus i Vivalla.
För de som vill är det också en Fredsgudtjänst kl 10 i S:t Mikaels kyrka.
Arrangör: Svenska kyrkan och Folkets hus Vivalla. Teckenspråkstolkat.

Start vid St: Mikaels kyrka, Hjärstavägen 33. Avslutning vid Vivalla Folkets hus

Vandring

Information för medarrangörer

På vår sida för medarrangörer finns information om kommande möten, samtyckesbankett och andra dokument.

Behandling av personuppgifter

Kommunledningsförvaltningen behandlar dina personuppgifter i syfte att samla de arrangemang som görs under dessa dagar för att synliggöra civilsamhällets arbete med mänskliga rättigheter, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Läs mer om Örebro kommuns behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad:
Publicerad: