Miljöpriset

Örebro kommun delar varje år ut två miljöpris. Ett går till en person eller verksamhet inom den kommunala organisationen, det andra går till en person, organisation eller företag i Örebro kommun.

Syftet med miljöpriset är att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra och ge ökad uppmärksamhet för miljöfrågorna.

Bedömningsgrunder för miljöpriset

  • Om arbetet ger miljövinst.
  • Om arbetet känns framåtsyftande och utvecklingsbart.
  • Nytänkande.
  • Spridningseffekter, det vill säga om det sporrar andra att bli miljöframsynta.

Interna miljöpriset

Vinnaren av det interna miljöpriset får ett diplom och 50 000 kr att använda i det fortsatta miljöarbetet.

Externa miljöpriset

Vinnaren av det externa miljöpriset får ett diplom.

Nominera till miljöpriset

Sista dag att nominera till miljöpriset 2020 är den 22 mars 2021.

Frågor

Vid frågor om priset eller hur du nominerar, se kontaktuppgifter.

Pristagare 2019

Externa miljöpriset:

Årets vinnare av det externa miljöpriset är KAMTech, med motiveringen: med ett genomsyrande miljöengagemang och en verksamhetsidé som tar avstamp i tron på en klimatsmart framtid, utmanar KAMTech sina kunder, leverantörer och sig själva att vara del i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle.

Interna miljöpriset:

Vinnare av det interna miljöpriset 2019 blev pedagogerna vid Oxhagens, Varbergas och Brickebackens familjecentraler och Naturskolans naturguider. De tilldelas priset för sin samverkan kring utvecklingen av familjecentralernas välbesökta och uppskattade utomhuskoncept.

Ur motiveringen: ”Pedagogerna och naturguiderna har genom sin samverkan öppnat dörren för fler örebroare att lära känna närområdets natur och varandra. Deras verksamhet bidrar till en ökad upplevelse av trygghet, tillgänglighet och förståelse för den gemensamma miljön  – något som är värdefullt för både den enskilda människan och för samhället i stort.”

Externa miljöpriset

2019: KAMTech.

2018: Sofia Ramström, Fröken Spara.

2017: ScandFibre.

2016: Gymninge gård.

2015: Margareta Rosengren, Rosengrens Skafferi.

2014: Kung Markatta.

2013: Norrporten/Rättscentrum.

2012: Handla 24.

2011: Textilia AB.

2010: Browik AB.

2009: ÖGS Bolaget AB.

2008: Leonard Moberg, Bondens egen marknad.

2007: MSC, miljömärkningen av Hjälmargösfisket, yrkesfiskarna Hans Johansson och Bo Eriksson samt Per Nyberg från Fiskeriverket i Örebro.

2006: Aquasol AB/ Arnes plåtslageri AB/ Stoneridge Electronics AB.

2005: Bengt Sunnhed, VD för Tage Rejmes Bil i Örebro AB.

2004: Per och Helena Olsson, butiken Visthusboden, Örebro.

2003: Leif Sandgren.

2002: Ragnar Edberg.

2001: Ingevi Fall, ordförande Agenda 21.

2000: Ekologiska lantbrukarna i Örebro län (Marianne Björk Nylander).

(Det externa miljöpriset delades ut för första gången år 1985.)

Interna miljöpriset

2019: Pedagogerna vid Oxhagens, Varbergas och Brickebackens familjecentraler och Naturskolans naturguider.

2018: Kretsloppslandets teknik- och miljö­pedagoger Mita Moberg och Svante Ivarsson.

2017: Vård- och omsorgsförvaltningen för arbetet med Smartare mat.

2016: Camilla Lundqvist och Barbro Fehrm-Friberg, pedagoger på Rynningeåsens förskola.

2015: Hanna Arneson och Mats Rodenfelt.

2014: Kökspersonalen i Tullängsgymnasiets restaurang.

2013: Experimentum, Varberga förskolor.

2012: Örebro naturskola.

2011: Marie Janson, planerare Klimatkontoret.

2010: Mats Rosenberg, kommunbiolog.

2009: Köket på Lillåns skola, med kökschef Mikael Hulterström.

2008: Andreas Sandmon, Tullängsskolan.

2007: Anders Ridderström, med sexornas lärarlag, Brickebackens skola.

2006: Bo Carlsson, kostchef, Gymnasieförvaltningen.

2005: Maria Törnblom, Mårten Persson, Rudbecksskolan, Stefan Törnblom, Karolinska skolan.

2004: Fordonsteknik, Tekniska förvaltningen.

2003: Förskolan Violen.

2002: Anställda vid Servicecentralen.

2001: Personalen i gruppboendet Positivet.

2000: Maj Irhstedt, Garphyttans skola.

(Det interna miljöpriset delades ut för första gången 1995.)


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!