Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Rostaskolan på väg mot synligt lärande

Hur för jag ett välgrundat och utvecklat resonemang om min matematiska lösning? Vad ska jag göra för att beskriva ett komplext samband när vi läser medeltiden? Inte så lätt för en elev att veta. 

Bild på glada elever

På Rostaskolan vill vi att alla våra elever ska veta och förstå hur och vad de ska göra för att kunna prestera så mycket de kan och vill. Alla ska ha möjlighet att satsa och alla ska veta hur de ska göra för att växa i sitt lärande. Möjligheten ska finnas – alltid, i alla ämnen för alla elever.

En förutsättning för att ha inflytande över sin egen skolgång.

Vi vill ge våra elever den möjligheten. Därför satsar vi nu på ett djupgående projekt i lärandematriserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Från höstterminen 2017 har vi blivit beviljade projektpengar inom Topp 25 2025 som är stimulansmedel för skolutveckling och ökad måluppfyllelse inom Örebro kommun. De pengarna använder vi nu för att utbilda personalgruppen. Fem lärare går en fördjupad utbildning till diplomerad handledare kring lärandematriser. Handledarna sprider kunskapen vidare till alla lärare på skolan.

Det här vill vi med projektet

Konkretisera lärandet: Genom ett konkret språk i konkreta handlingar vill vi få våra elever att förstå och bemästra eget lärande.

Formulera progression: Kan eleverna se hur och vad de ska göra för att blir bättre är vi övertygade om att de också kommer att bli det.

Vårt mål är att bli experter på att ge våra elever konkreta och begripliga matriser och att undervisa dem helt enligt dessa. Då får samtliga elever möjlighet att höja sina prestationer – och den möjligheten är vi övertygade om att de kommer att ta.

Exempel på en matris

Bild på lärandematris
Dela:

31 oktober 2018 • 12.05

Här är vi i processen:

> Fem lärare utbildas till diplomerade handledare under hösten 2017 och våren 2018.

> Föreläsning för alla lärare kring lärandematriser steg 1 och 2 genomförs i januari 2018.

> Medverkan på Örebro kommuns Kvalitetskonferens 11 oktober 2018.

> Artikel finns att läsa på Pedagog Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats