Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Länkar

Länkar till hemsidor som kan vara intressanta ur ett förskole- och skolperspektiv.

www.ncm.gu.selänk till annan webbplats Nationellt Centrum för Matematikutbildning. Här kan du bland annat ladda ner en föräldrabrochyr om hur du kan arbeta med matematik med ditt barn i förskoleåldern.

www.skolverket.selänk till annan webbplats Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet

Dela:

28 november 2016 • 14.08

Mariebergsskolan | Drottning Kristinas väg 4 | 702 31 Örebro | Tel: 019-21 21 02, 21 21 01
 E-post till förskolan: marieberg.forskola@orebro.se | E-post till skolan: mariebergsskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Mariebergs
förskola och skola