Meny

Förändringar i utbud inför gymnasievalet 2019

Nu är det preliminära resultatet för gymnasievalet inför läsåret 2019/2020 klart. På grund av för få behöriga sökande kommer Samhällsvetenskapsprogrammet på Kvinnerstagymnasiet inte att starta.

Läs mer om beslutet på Örebro kommuns webbplats.

Samhällsvetenskapsprogrammet

För dig som är intresserad av människor och djur.

1

Inriktning:

Beteendevetenskap

Är du intresserad av människor, ledarskap och samspelet mellan människor och djur? Då kan Kvinnerstagymnasiets Samhällsvetenskapsprogram vara något för dig. Här har du den unika möjligheten att kombinera ditt intresse för människor och ledarskap med kurser i häst- eller hundkunskap.

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Kommunikation, lärande och ledarskap

Kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap är idag viktiga i många yrken. På vårt samhällsvetenskapliga program med beteendevetenskaplig inriktning får du fördjupa dig inom dessa områden.

Här får du lära dig om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du får kunskaper om människors agerande som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen.

Ledarskap handlar just om att studera hur människor kommunicerar, lär och leder varandra. Du får under utbildningen även möjlighet att utveckla din egen ledarskapsförmåga med både människor och djur.

Välj mellan två profiler

Välj mellan två profile;, "Häst – ledarskap" eller "Hund – ledarskap" utifrån ditt intresse. Läs mer om profilerna längre ner på sidan.

Efter utbildningen

Efter gymnasiet är du väl förberedd för högre studier på högskola och universitet.

Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen beteendevetenskap är: polis, psykolog, socionom, lärare, kriminalvårdare, tullinspektör, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska eller djurskötare. 

INRIKTNING OCH PROFILER

Beteendevetenskap – inriktning

Psykologi

Psykologi handlar om oss själva, hur vi beter oss, vad vi känner, tycker och tänker. I ämnet tar vi bland annat upp områden som personlighetsutveckling, normalt och avvikande beteende samt läser om psykiska sjukdomar.

Ledarskap och organisation

Inom Ledarskap och organisation lär vi oss mer om hur man möter och leder människor i olika sammanhang samt hur olika ledarstilar påverkar individers, gruppers och organisationers verksamhet.

Kommunikation

Kommunikationskursen handlar om hur vi kommunicerar och interagerar med varandra och det arbetar vi med både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Du får möjlighet att möta grupper i olika åldrar och med olika kulturell bakgrund och träna dig i att anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån de människor du möter.

Samhällskunskap

Samhällskunskap är det ämne där politik, ekonomi, rättigheter, makt och demokrati är i fokus. Vi arbetar också med jämställdhet och människans livsvillkor. Du får kunskaper i arbetsliv, resurser och hållbar utveckling.

Sociologi

Sociologi utgår från människors olika levnadsvillkor i samhället och hur människan utvecklas och formas av omgivningen beroende på klass, kön och etnicitet. 

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Visas inte

Visas inte

Inriktning


Psykologi 2a

50 p

Ledarskap och organisation

100 p

Kommunikation

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Total

450 p

Visas inte

Visas inte

Fördjupning


Aktivitetsledarskap

100 p

Naturkunskap 2

100 p

Psykologi 2b

50 p

Religionskunskap 2

50 p

Total

300 p

Häst och ledarskap – profil

På profilen "Häst och ledarskap" får lära dig hur hästar ska skötas och utfodras. Du får även kunskaper i hur du sköter ett stall och andra anläggningar.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Visas inte

Visas inte

Ridning och körning

200 p

Ridning 1 (utökning)

100 p

Total

200/300 p

 

Hund och ledarskap – profil

Profilen "Hund och ledarskap" passar dig som vill lära dig mer om samspelet med hundar och hur de ska skötas. Du får lära dig om hundens ursprung och utveckling, hundars beteende och biologi, raser och rasegenskaper samt avel och uppfödning.

Kurser som ingår (länkarna går till Skolverkets webbplats):

Visas inte

Visas inte

Hundkunskap 1

100 p

Hundkunskap 2

100 p

Träning av hund (utökning)

100 p

Total

200/300 p

 

ÄMNEN OCH POÄNG

1. Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Visas inte

Visas inte

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1 b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3

100 p

Total

1150 p

2. Programgemensamma ämnen 300 poäng

Visas inte

Visas inte

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Total

300 p

3. Inriktning 450 poäng

Visas inte

Visas inte

Psykologi 2a

50 p

Ledarskap och organisation

100 p

Kommunikation

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Total

450 p

4. Fördjupningar 300 poäng

Visas inte

Visas inte

Aktivitetsledarskap

100 p

Naturkunskap 2

100 p

Psykologi 2b

50 p

Religionskunskap 2

50 p

Total

300 p

5. Individuellt val 200 poäng

Visas inte

Visas inte

Hästkunskap

200 p

Hundkunskap

200 p

Valbar kurs: Häst-/Hundkunskap

100 p

Total

200/300 p

6. Gymnasiearbete 100 poäng

Visas inte

Visas inte

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Högskoleförberedande examen

under utbildningen

  • Internationella utbyten
  • Praktik

efter högskolestudier

  • Polis
  • Socionom
  • Lärare
  • Arbetsterapeut
  • Sjuksköterska

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Ingela Norell

Studie- och yrkesvägledare

019‑21 68 24,

076‑551 43 47

ingela.norell@orebro.se

Camilla Andersson

Lärare

019-21 68 58

camilla.i.andersson@orebro.se

 

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 9 maj 2019

Publicerad: 10 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Kvinnerstagymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se