Meny

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver en del av sin verksamhet på Kvinnerstaområdet. Hos oss finns det nationella programmet för skog, mark och djur samt utbildning inom individuella program för dig som behöver en mer anpassad utbildning

Våra program

Nationella programmet för skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur är till för dig vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård. Det kan också vara arbete med att ta hand om skogen eller att på olika sätt sköta miljön i landskapet. Är du intresserad av djurskötsel passar det här programmet också för dig.

Utbildningen ger dig den yrkeskunskap du behöver för att arbeta med till exempel mark och utemiljöer, växter, växtmiljöer och djur.

Du kan välja mellan två programfördjupningar: djur eller mark.

Här kan du se Skolverkets film om programmet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En del av utbildningen sker på olika arbetsplatser. Utifrån ditt val av program ordnar vi APL-platser där du få möjlighet att växa in i arbetslivet och utveckla dina förmågor att samarbeta med arbetskamrater och möta människor i olika sammanhang. Det arbetsplatsförlagda lärandet omfattar 22 veckor.

Jobb i sikte

Med ”Jobb i sikte” erbjuder vi ett långsiktigt stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. "Jobb i sikte" är ett samarbete mellan skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stiftelsen Activa.

Programstruktur

Utbildningen delas in i gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och gymnasiesärskolearbete.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

Visas inte

Visas inte

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

200 p

Total

900 p

Programgemensamma ämnen

Visas inte

Visas inte

Biologi – naturbruk

100 p

Naturbruk

200 p

Naturbruksteknik

100 p

Total

400 p

Programfördjupning‌ djur och mark – gemensamma ämnen

Visas inte

Visas inte

Entreprenörskap

100 p

Lantbruksdjur 1

100 p

Odling i växthus 1

100 p

Service och bemötande 1

100 p

Trädgårdsodling – grund

100 p

Total

500 p

Programfördjupning‌ djur

Visas inte

Visas inte

Hästkunskap 1

100 p

Ridning och körning 1

100 p

Sällskapsdjur 1

100 p

Sällskapsdjur 2

100 p

Total

400 p

Programfördjupning‌ mark

Visas inte

Visas inte

Körning - basmaskin 1

100 p

Naturbruksteknik – specialområde

100 p

Skötsel av utemiljöer 1

100 p

Växtkunskap 1

100 p

Total

400 p

Individuellt val

Visas inte

Visas inte

Individuellt val

200 p

Total

200 p

‌Gymnasiesärskolearbete

GVisas inte

Visas inte

Gymnasiesärskolearbete

100 p

Total

100 p

Individuella program

De individuella programmen i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en anpassad utbildning. Innehållet i undervisningen utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar. Utbildningen på det individuella programmet inriktar sig främst på att förbereda eleven för en meningsfull sysselsättning som vuxen och ge kunskaper som leder till ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Skolmiljö som utvecklar kommunikation och socialt samspel

Vi lägger stor vikt vid att utveckla kommunikation och socialt samspel genom att erbjuda en skolmiljö där eleven, i samspel med jämnåriga elever och personal, utifrån sina förutsättningar, bygger relationer och deltar i sociala aktiviteter.

Vi prioriterar kultur- och hälsofrågor och ser till att dessa ingår som en integrerad del i all skolverksamhet.

Individuell studieplan

I samråd med vårdnadshavare utformar vi en individuell studieplan utifrån de ämnesområden som är speciellt intressanta och utvecklande. Eleven har också möjlighet att välja kurser på nationellt program.

Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. Undervisningen är organiserad i ämnesområden istället för enskilda ämnen. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. De individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

Sök program

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss!

Namn

Titel

E-post

Telefon

Fredrik Aronsson

Rektor

fredrik.aronsson@orebro.se

019‑21 66 90

Ingela Bäck Gustafsson

Rektor

ingela.back.gustafsson@orebro.se

019-21 66 21

Eva-Christin Larsson

Studie- och yrkesvägledare

eva-christin.larsson@orebro.se

019‑21 35 56

0730‑22 24 20

Vår skolmiljö

På den kommunala gymnasiesärskolan har vi skapat en skolmiljö där du är viktig. Här får din personlighet och dina kunskaper växa i samspel med jämnåriga och personal. I en lugn och trygg miljö kan du söka nya spännande erfarenheter och kunskaper för livet.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla våra elevers livskunskaper, kommunikation och sociala samspel.

Hos oss får du den lilla verksamhetens fördelar, på en väletablerad skola med stabil och långsiktig verksamhet. Du får din utbildning i en modern undervisningsmiljö och egen Ipad/dator under studietiden. Våra elevhälsoteam finns där för att hjälpa dig om du behöver och skolmaten är riktig god.

Gemensamma aktiviteter

Vi ordnar gemensamma skolresor, friluftsdagar och annat kul, så du får möjlighet att träffa vänner från de andra programmen.

Bildspel från vår verksamhet

Här kan du se några bilder från det nationella programmet för skog, mark och djur. Klicka på pilarna i bilden för att bläddra mellan bilderna.

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiesärskolan

Studie- och yrkesvägledning

Särskolan i kommunen har en särskild studie- och yrkesvägledning. Vi samverkar med lärare, assistenter, skolledning, elevhälsoteam, försäkringskassa, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Det här hjälper vi till med

  • Vi ger vägledning till elever och har löpande kontakt med vårdnadshavare för att hitta en lämplig utbildningsväg och arbete eller sysselsättning.
  • Utifrån varje elevs behov, förutsättningar och val av program hjälper vi till med att skaffa praktikplatser.

Kontakta mig!

Eva-Christin Larsson, eva-christin.larsson@orebro.se, 019-21 35 56, 0730-22 24 20 

Nationella och individuella program på andra kommunala skolor i Örebro

Senast uppdaterad: 26 juni 2018

Publicerad: 26 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Kvinnerstagymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se