Meny

Om skolan

Strax norr om Örebro ligger Kvinnerstagymnasiet. Här arbetar vi tillsammans med arbetsgivare så din väg ut i arbetslivet blir enklare. Vi tar emot studerande från hela Mellansverige och har därför ett eget internat.

Här finns en bred och modern maskinpark och djuranläggningar som erbjuder utbildning på lantbruksdjur, hundar, reptiler och hästar.

På Kvinnerstagymnasiet kan du gå en yrkesinriktad gymnasieutbildning med fokus på jobb direkt efter gymnasiet. Är du intresserad av att läsa vidare efter gymnasiet kan du välja Samhällsvetenskapsprogrammet eller något av våra studieförberedande spår. Ser du en framtid på någon av landets universitets- och högskoleutbildningar, erbjuder några av Kvinnerstagymnasiets inriktningar naturvetenskaplig breddning.

Antal elever: ca 270

Ordningsregler

Arbetsmiljö
Målet är att alla, både elever och personal, ska trivas på Kvinnerstagymnasiet. Vi vill skapa en bra studie- och arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocial.

Vi arbetar jämställt och mot alla former av diskrimineringar och kränkningar. Vi följer skolans värdegrund.

En fräsch och trevlig miljö är viktig för allas trivsel och tillsammans hjälps vi åt med att hålla skolan fri från skräp. På skolområdet och finns många papperskorgar och i alla lokaler finns även kärl för pappersåtervinning.

Hot och våld
Alla sorters hot och våld är oacceptabelt beteende.

Alkohol och droger
Skolan är en arbetsplats som ska vara helt fri från alkohol och övriga droger. Användande innebär avstängning från skolan.

Rökning
Rökning får inte ske på skolans område. Detsamma gäller för e-cigaretter.

Störande föremål
Lärare har enligt skollagen rätt att tillfälligt omhänderta störande utrustning. Mobiltelefoner lämnas till läraren vid lektionsstart. Telefonerna ska vara avstängda alt ljudlöst.

Fordonstrafik och parkering
Det är förbjudet att utan tillstånd framföra fordon inom skolans område. Parkering får endast ske på anvisad plats.

Djur
Särskilda regler finns för djurhållning. Hundar ska vara kopplade på skolans område.

Polisanmälan
Alla handlingar som strider mot lagen kan komma att polisanmälas.

Blanketter, planer och styrdokument

Gemensamma för Örebro kommuns gymnasieskolor

Nationella

Nationella styrdokument finns på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 21 november 2018

Publicerad: 25 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Kvinnerstagymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se