Kvalitetspriset

Syftet med kvalitetspriset är att uppmärksamma en verksamhet som med systematisk utveckling förbättrar sin service till kommunens invånare.

Vem kan söka?

Kvalitetspriset kan sökas av kommunala enheter, fristående skolor och förskolor samt verksamheter som kommunen har entreprenadavtal med.

Vad består priset av?

Vinnarna får statyetten "Nya steg" (konstnär Göran Hägg), diplom samt 100 000 kronor att använda för fortsatt utvecklingsarbete och kompetenshöjning.

Bedömning

Bedömningen sker genom poängsättning. Bedömningen viktas på vad man vill fokusera på ett visst år. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande bedömnings­områden.

  • Resultat
  • Delaktighet
  • Process
  • Lärande organisation

En bedömningsgrupp gör första sorteringen. Därefter väljer juryn ut vinnaren av kvalitetspriset.

Jury

Juryn består av representanter från Sveriges kommuner och regioner (SKR), näringslivet, det civila samhället, förra årets vinnare samt av Örebro kommuns kommundirektör.

Ansökan

Sista ansökningsdatum för Kvalitetspriset 2021 var den 17 november.

Frågor om priset

Vid frågor om priset eller hur du ansöker vänder du dig till:
Cathrin Andersson, cathrin.andersson@orebro.se

Vinnare av kvalitetspriset

2020

Socialkontor Vivalla vann Kvalitetspriset 2020. Genom att involvera föräldrar, barn och medarbetare har verksamheten hittat nya vägar till ändrade förhållningssätt, och genom aktiv samverkan med föreningslivet och andra aktörer, kan idag ett mer proaktivt stöd erbjudas.

Vinnarna får priset för ett nytänkande och relationsskapande arbetssätt, som medfört en växande tillit till att efterfråga stöd – en mycket viktig faktor för att på sikt kunna säkerställa en trygg uppväxt för berörda barn och ungdomar.

2019

Vivalla förskoleområde vann Kvalitetspriset 2019. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete minskade sjukfrånvaron till nära hälften på tre år. Ökad personalkontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor som bidrar till en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och medarbetare, där lärande och utveckling tillåts stå i fokus.

En film kommer att tas fram om vinnarna. På grund av läget med coronaviruset är filmen tyvärr försenad, men så snart den är klar publicerar vi filmen här.

2018

Södermalmshemmet får priset för ett arbete som under fyra års tid successivt har utvecklats. Ett modigt ledarskap och engagerat medarbetar­skap har skapat förutsättningar och bidragit till förhållnings­sätt som möjliggör ökad livs­kvalitet, till nytta och glädje för varje hyres­gäst.

Med utgångs­punkt i den enskilde individens intressen och förmågor har vinnaren skapat en boende­miljö där hyres­gästerna är allt mer aktiva, och där social samvaro möjlig­görs bland annat genom samverkan med civila samhället. Oavsett om man är intresserad av fotboll, teater, sång eller något helt annat ges hyres­gästerna möjlig­het att fortsätta driva sitt intresse.

Resultatet är ett boende där många hyres­gäster är aktiva och upplever ett större väl­befinnande och livs­glädje.

I filmen får du veta mer om alla fantastiska aktiviteter de anordnar!

2017

IT-gymnasiet i Örebro vann kvalitetspriset för deras arbete med att ta fram nya arbetssätt och metoder för att ge bättre möjligheter till måluppfyllelse för varje elev. För att öka måluppfyllelsen har man arbetat med fyra strategier: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande, formativ bedömning och resursfördelning.

I filmen får du veta mer om deras arbetssätt.

2016

Skebäcksgården och Stolta promenerare vann kvalitetspriset för sitt innovativa utvecklingsarbete, till glädje för de äldre. På initiativ av och med engagemang från frivilliga volontärer, har vinnarna tillsammans skapat en stödjande struktur och positiv kultur för att möjliggöra en återkommande ”veckans höjdpunkt” på äldreboendet – promenader och social samvaro.

I filmen får du veta mer om hur det hela går till!

2015

VA-verksamheten vann kvalitetspriset för sitt uppströmsarbete som minskar skadliga ämnen i avloppsvattnet. Arbetet ger mindre miljögifter till Hjälmaren och ett renare slam som kan spridas på jordbruksmark. Utvecklingsarbetet bidrar starkt till en bättre miljö för örebroarna.

I filmen får du veta mer om VA-verksamhetens uppströmsarbete.

2014

Bygglovsavdelningen vann kvalitetspriset för ett klassiskt utvecklingsarbete där hög kvalitet genomsyrar alla delar, och där tydlig struktur samt en positiv kultur utgör grunden för kreativitet, nytänkande och lärande.

I filmen berättar de om sitt framgångsrika arbete som gett nöjdare kunder.

2013

Utvecklingsenheten och RoS-projektet på Förvaltningen för funktionshindrade vann för sitt arbete där de satt fokus på ett ofta svårt område: alla människors rätt till, och förståelse för, känslor, relationer och sexualitet. Utvecklingsarbetet har kvalitetssäkrat ett stöd i dessa frågor och bidragit till ökad livskvalitet för funktionsnedsatta brukare.

I filmen berättar de om medarbetarutbildning, samtalsgrupper och annat som ingått i utvecklingsarbetet.

2012

Skolrestaurangerna i Skolområde sydost vann priset för sitt systematiska utvecklings­arbete med klimatsmart mat som lagas från grunden på alla de tolv skolorna. De har arbetat mycket målmedvetet för att få ihop klimattänkandet och laga nyttig och god mat med fokus på elevernas bästa.

I filmen får du veta mer om arbetet som ökat andelen ekologiska inköp, minskat matsvinnet och stärkt yrkesstoltheten hos personalen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!