Meny

Fördjupningslinjen

Fördjupningslinjen på Kulturskolan vänder sig i första hand till dig som går i högstadiet eller på gymnasiet. Här har du chansen att fördjupa och utveckla ditt kunnande i dans, musik, teater eller musikal. Du erbjuds längre lektionstid och fler ämnen.

För att söka till fördjupningslinjen ska du vara skriven i Örebro kommun eller Lekebergs kommun.

Sista ansökningsdatum till läsåret 2020/2021

Musik: ej klart
Dans: ej klart
Musikal: ej klart
Teater: ej klart

Antagningsprov

Musik: ej klart
Dans: ej klart
Musikal: ej klart
Teater: ej klart

Våra fördjupningskurser

Dans

Vi vänder oss till dig som har dansat tidigare och vill vidga dina kunskaper och erfarenheter inom dansen. Du ska ha goda tekniska förkunskaper och musikalitet samt ett brinnande intresse för dans.

Vi har tolv elevplatser och antagning varje år. Kursen pågår under två år. De sökande kallas till inträdesprov som sker under maj månad. Inträdesprovet består av lektioner i jazzdans, klassisk balett, modern och nutida dans samt en intervju. Du är välkommen att söka Fördjupningslinjen dans om du det läsår du söker till börjar i minst nionde klass.

Kursens innehåll

Tre lektionstillfällen à 90 minuter per vecka i jazz, modernt och klassisk balett.

Kursbeskrivning

 • Jazzdans: lektionerna består av uppvärmning, grundläggande teknik, diagonal och kombinationer samt jazzdansens historia, nya och gamla jazzstilar m.m.
 • Modern och nutida dans: lektionerna består av uppvärmning, grundläggande teknik (som gör att du kan tillgodogöra dig olika stilar), kombinationer, improvisation, komposition och historik m.m.
 • Klassisk balett: innebär bl.a. teknikträning, allmän information, baletthistoria, repertoar och information om syllabus (kompendier avseende grundläggande undervisning i klassisk balett i olika svårighetsgrader) m.m.
 • Dessutom ingår undervisning i följande ämnen: danshistoria, improvisation, komposition och workshops i något annat ämne om intresse finns. Vi jobbar alltid fram en egen produktion samt att vi ofta ingår i andra sammanhang.

Intyg

Du får ett intyg efter avslutad kurs. Minst 80 procents närvaro krävs för att du ska få intyg.

Musik

Vi vänder oss till dig som vill prioritera ditt musicerande och ta chansen att utvecklas. För att erhålla plats krävs att du gör ett prov, som du förbereder tillsammans med din lärare (läraren ska vara med vid provet). Vid provet bedöms den musikaliska och tekniska nivån. En kortare intervju sker också i samband med provet.

Antagningsjuryn, som består av lärarrepresentanter från olika ämnesgrupper, utser de elever som får en ordinarie plats. Vi har för närvarande cirka 30 platser med antagning varje år. Antalet sökande och lediga platser kan variera från år till år, vilket gör att du kan hamna på reservplats. Reservlistan gäller till och med 31 oktober samma år som provet skett.

Kursens innehåll

Du får undervisning i:

 • Huvudämne 40 minuter per vecka
 • Biämne 20 minuter per vecka där du kan välja valfritt ämne t.ex. instrument, teori eller dans.
 • Teori 15 minuter per vecka
 • Gemensam tid för fördjupningslinjens musikelever tisdagar kl. 17-18.30.

Utöver detta så förväntas du medverka i Kulturskolans olika orkestrar och mindre ensembler andra tider i veckan. Redovisning och resultat av studier sker i samband med konserter och kontinuerliga utvärderingar. Lärarna ger yrkesvägledning och ensembleledning kan erbjudas sista gymnasieåret.

Intyg

Du får ett intyg efter avslutad kurs. Minst 80 procents närvaro krävs för att du ska få intyg.

Teater

Vi vänder oss till dig som har gedigen erfarenhet av scenkonst och vill fördjupa och utveckla ditt skådespeleri. Kursen löper över två år och du bör vara beredd att satsa helhjärtat på teater under den tiden.

Vi har tolv platser med antagning varje år. Inträdesprovet består av en kortare text, några teaterövningar och ett samtal. Du är välkommen att söka Fördjupningslinjen teater om du det läsår du söker till börjar i minst nionde klass.

Kursens innehåll

Undervisningen fördelas på en till två lektioner i veckan, måndag eller torsdag (84 timmar per läsår).

 • Termin 1: kropp, rörelse, röst, scenisk gestaltning och status.
 • Termin 2: kortare texter med textanalys, rollanalys och publikmöte.
 • Termin 3: fördjupad text- och rollanalys samt framställningsformer.
 • Termin 4: arbete mot helaftonsföreställning.

Samtliga terminer sker undervisning i rörelse/dans och röst/sång.

Intyg

Du får ett intyg efter avslutad kurs. Minst 80 procents närvaro krävs för att du ska få intyg.

Musikal

Vi vänder oss till dig som älskar att sjunga, dansa och agera - helst samtidigt! Vi jobbar med allt som går att göra på en scen med dans, sång och teater. Vi arbetar ibland med korta scener och ibland med större sceniska satsningar som musikaler och kabaréer.

Musikallinjen framträder ofta i olika sammanhang och vi har höga krav vad gäller närvaro och eget engagemang. Kursen löper över två år. Vi har 20 platser och audition varje år. Musikallinjen kan du gå från och med nionde klass.

Kursens innehåll

 • Dans: med jazzdans som huvudämne får du jobba med rytmik, hållning och smidighet samt utveckla förmågan att kommunicera med kropp och rörelse.
 • Sång: du får lektioner i grupp och individuellt med inriktning på sångteknik, texttolkning och repertoarkännedom.
 • Teater: du får arbeta med grunderna i karaktärsanalys och scenisk gestaltning.

Intyg

Du får ett intyg efter avslutad kurs. Minst 80 procents närvaro krävs för att du ska få intyg.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019

Publicerad: 18 maj 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Kulturskolan

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se