Open art Kids - Von Akens stadsodling och bygglek

Under perioden 17 maj­-31 oktober förvandlas Manillagatan genom Oskarsparken till sommargata och blir en kreativ mötesplats med stadsodling och bygglek.

Von Akens stadsodling viskar om svunna tider när kemisten och apotekaren Franz Joakim von Aken odlade medicinalväxter i Oskarsparken under 1700-talet.

Byggleken är en form av öppen skaparverkstad där leken och lusten att skapa flätas samman i en kreativ verkstad. Med material och verktyg får liten och stor möjlighet att hamra, spika och bygga skulpturer av överblivet material med temat Återbruk. Här kan du också bygga insektshotell eller så ett frö. Stadsodlingen och byggleken är öppen för alla!

Här finns mer information om Manillagatan som sommargata

Datum och tid: Måndag 24 juni kl. 11-16

Plats: Manillagatan som korsar Oskarsparken

Ålder: 6-15 år

Anmälan: Ingen anmälan

Arrangör: Open Art, Örebro kommun

Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Publicerad: 10 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?