Oxhagen fritidsgård

Oxhagen fritidsgård är en mötesplats i Oxhagen centrum för barn och ungdomar som går i mellanstadiet, högstadiet och första året på gymnasiet.

Logga Oxhagen fritidsgård

Vi är en öppen verksamhet som jobbar hälsofrämjande, för en aktiv och meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Fritidsklubb

Du som går i årskurs 4-6 är välkommen till vår fritidsklubb. Kostnaden är 50 kr per läsår. Vi har dagliga aktiviteter, och vi serverar mellanmål för 10 kr.

Fritidsklubb ordinarie öppettider

Måndag kl. 15–17.
Tisdag–fredag kl. 14–17.

Öppettider Sommarklubb för årskurs 4–6

17–20 juni, vecka 25

Måndag–torsdag kl. 11–15.

24–28 juni, vecka 26

Måndag–fredag kl. 11–15.

1–5 juli, vecka 27

Måndag–fredag kl. 11–15.

Fritidsgård

Under kvällstid bedriver vi fritidsgård för ungdomar i årskurs 7–9 och första året på gymnasiet. Verksamheten består av både organiserade och spontana aktiviteter utifrån ungdomarnas intressen. Fritidsgårdsverksamheten är kostnadsfri men alla besökare måste ha gårdskort för att kunna ta del av vår verksamhet. Gårdskortet används till att låna saker i vår verksamhet samt vid utflykter och resor.

Fritidsgård ordinarie öppettider

Måndag–torsdag kl. 18–21.30.
Fredag kl. 18–24.

Öppettider Sommarfritidsgård för årskurs 7–1:an på gymnasiet

17–20 juni, vecka 25

Måndag–torsdag kl. 16–21.30.

24 juni–12 juli, vecka 26–28

Måndag–torsdag kl. 16–21.30 och fredag kl. 16–24.

15–16 juli, vecka 29

Måndag–tisdag kl. 16–21.30.

24–25 juli, vecka 30

Onsdag–torsdag kl. 16–21.30.

30 juli–2 augusti, vecka 31

Tisdag–torsdag kl. 16–21.30 och fredag kl. 16–24.

6–8 augusti, vecka 32

Tisdag–torsdag kl. 16–21.30.

12–15 augusti, vecka 33

Måndag–torsdag kl. 16-21.30 och fredag kl. 16-24.

19 augusti

Återgår till ordinarie öppettider.

Besöksadress

Tornfalkgatan 26

Telefonnummer

Fritidsgårdschef Ingolfur Tryggvason, 019‑21 21 49
Fritidsklubb, fritidsgård, 019‑21 21 50

HBTQ-diplomering

Oxhagens fritidsgård är HBTQ-diplomerad. Här finns information om vad diplomeringen innebär.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2019
Publicerad: 27 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?