Fritte – fritidsgård för teckenspråkiga

Örebros teckenspråkiga fritidsgård bedrivs av föreningen Scenit i Kulturhuset på norrcity. Verksamheten vänder sig till alla teckenspråkiga ungdomar mellan 13 och 18 år. I personalgruppen kan finnas både döva, hörselskadade och hörande, alla med teckenspråk som sitt förstaspråk.

Besöksadress

Kulturhusets B-sal, Gamla gatan 27, Örebro.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019
Publicerad: 26 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?