Adolfsbergsgården

Adolfsbergsgårdens fritidsklubb och fritidsgård drivs av Adolfsbergs Baptistförsamling.

Kostnad är 30 kronor per termin.

Adolfsbergsgårdens fritidsgård.

Läxläsning

Läxläsning kl. 14.30–15.45,

Fritidsgård

Vi har fritidsgård för ungdomar från årskurs 6.

Öppettider

Onsdag kl. 16–19.30, årskurs 4–6

Fredag kl. 20–24, ojämna veckor, årskurs 6–9.

Besöksadress

Adolf Mörners plan 2, Adolfsbergs centrum, Örebro

Kontakt

Christina Santos Ekström, christina@korskyrkanorebro.se, 072-017 65 47.

Senast uppdaterad: 24 januari 2020
Publicerad: 13 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?