Adolfsbergsgården

Adolfsbergsgårdens fritidsklubb och fritidsgård drivs av Adolfsbergs Baptistförsamling.

Kostnad är 30 kronor per termin.

Onsdagar på gården

Fredagar på gården

Läxläsning

Läxläsning kl. 14.30–15.45,

Fritidsgård

Vi har fritidsgård för ungdomar från årskurs 6.

Öppettider

Onsdag kl. 16–19.30, årskurs 4–6

Fredag kl. 20–24, ojämna veckor, årskurs 6–9.

Besöksadress

Adolf Mörners plan 2, Adolfsbergs centrum, Örebro

Kontakt

Christina Santos Ekström, verksamhetsansvarig. Christinas kontaktuppgifter hittar du här

Senast uppdaterad: 1 februari 2018
Publicerad: 13 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?