Föreningsregistret

I föreningsregistret får du information om föreningarnas kontaktuppgifter, vilken verksamhet de bedriver och var i kommunen de finns.

Här finns det en mängd olika föreningar, kultur, idrott, barn- och ungdom till hembygds- och vuxenföreningar.

Vi länkar inte till organisationer vars värderingar, eller innehåll står i strid med gällande lagstiftning eller grundläggande värderingar i samhället.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson