Föreningsregistret

I föreningsregistret finns information om föreningar som är verksamma i Örebro kommun. I registret kan du bland annat se vilken verksamhet föreningarna bedriver och var i kommunen de finns samt ta del av deras kontaktuppgifter.

I registret finns en mängd olika föreningar – allt från kultur-, idrotts-, barn- och ungdomsföreningar till hembygds- och vuxenföreningar.

Vi länkar inte till organisationer vars värderingar, eller innehåll står i strid med gällande lagstiftning eller grundläggande värderingar i samhället.

Registrera ny förening

Din förening behöver vara registrerad i föreningsregistret för att:

  • synas och vara sökbar i registret,
  • ni ska kunna boka kommunala idrottsanläggningar,
  • ni ska kunna ansöka om de flesta av kommunens föreningsbidrag.

Vid registrering ska du ange föreningens kontaktuppgifter samt bifoga stadgar och signerat protokoll från senaste årsmötet.

Boknings- och bidragssystemet

Både bokningsförfrågningar och bidragsansökningar skickar du in till kommunens boknings- och bidragssystem Interbook GO.

Starta och driva en ideell förening

Mer information om hur du gör för att starta och driva en ideell förening.

Senast uppdaterad:

Publicerad: