Ung peng i Örebro län

Ung peng var ett bidrag som syftade till att stötta och uppmuntra ungdomar mellan 13 och 25 år som ville genomföra ett kulturarrangemang för andra unga.

Ung peng har upphört

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 mars att dra in möjligheten att söka Ung peng på grund av besparingsskäl. Pågående ansökningar som redan har skickats in hanteras som vanligt.

Mer information

För mer information om Ung peng kontakta Maria Nyström, Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: