På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Startbidrag för föreningar på landsbygden

För att stimulera och gynna föreningslivet på landsbygden är det möjligt att ansöka om startbidrag. Bidraget ska underlätta själva bildandet av föreningen men också till utrustning som är nödvändig för verksamheten att komma igång.

Du kan ansöka löpande, det finns ingen sista ansökningsdag.

Bedömningskriterier

  • De aktiviteter som föreningen ska bedriva saknas i bygden.
  • Förankringen i bygden är hög.
  • Nystartad förening på kommunens landsbygd kan söka och beviljas ett startbidrag på 10 000 kr. Bidraget avser att täcka föreningens uppstartskostnader, som till exempel lokalhyra, administrativa kostnader som exempelvis porto, kostnader för kopiering och övriga möteskostnader. Ansökan behöver inte preciseras, men hur bidraget har använts ska redovisas inom två år från att föreningen beviljats bidraget. Under den tvåårsperioden ska föreningens årsredovisningar och verksamhetsplaner insändas.
  • Nystartad förening på kommunens landsbygd kan söka och beviljas ett startbidrag på upp till 20 000 kr. till material eller inventarier som är nödvändiga för den nystartade föreningens verksamhet. Ansökan ska preciseras med budget. Bidragets användande redovisas inom 6 månader från det att föreningen beviljats bidraget.
  • Redan verksam förening på kommunens landsbygd som vill påbörja en helt ny verksamhet i föreningens namn kan söka och beviljas ett startbidrag för den nya verksamheten på upp till 20 000 kr. för material eller inventarier som är nödvändiga för den nya verksamheten. Ansökan ska preciseras med budget. Bidragets användande redovisas inom 6 månader från det att föreningen beviljats bidraget.

Absoluta krav

En investering i privatägd bostad ges inte. Medel till lön ges inte, däremot kan medel för arbetade timmar ges. Medel till drift av verksamheter ges inte.

Bedömning

Startbidraget beslutas utifrån hur väl ansökan bedöms uppfylla kriterierna ovan. I ansökan ska arrangören redogöra på vilket sätt kriterierna uppfylls. I bedömningen beaktas hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för beviljat bidrag. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat väsentligt eller inte inkommit med redovisning av projektet.

Mer stöd till landsbygdsutveckling

Stöd till landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018

Publicerad: 16 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se