På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bidrag till samlingslokaler på Örebro kommuns landsbygd

Föreningar och ideella organisationer kan ansöka om bidrag till att bevara och förbättra samlingslokaler på kommunens landsbygd.

Allmänna villkor för bidrag från Landsbygdsnämnden

Föreningen eller organisationen ska:

 • Vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som stödjer föreningens syfte
 • Bedriva sin verksamhet inom Örebro kommun
 • Ha antagna stadgar, styrelse, lista över medlemmar och organisationsnummer.
 • Ha ett eget bank- eller plusgirokonto med utsedd kassaförvaltare.

Syfte med bidraget till samlingslokaler på kommunens landsbygd

Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar och ideella organisationer att bevara och förbättra samlingslokaler på kommunens landsbygd, som används för lokal demokrati, sociala möten eller kulturaktiviteter.

Vilka kan ansöka?

Ideella föreningar och organisationer som är verksamma i- och äger eller förvaltar fastighet på Örebro kommuns landsbygd.

Villkor för ansökan

 • Den ideella föreningen eller organisationen ska äga eller förvalta fastigheten.
 • Fastigheten ska innehålla en samlingslokal, exempelvis en hembygdsgård, bygdegård eller folkets hus.
 • Fastigheten ska vara tillgänglig för allmänheten och en resurs för lokal demokrati, sociala möten eller kulturaktiviteter.
 • Fastighetsägaren ska vara medsökande i de fall föreningen eller organisationen inte själva äger fastigheten.
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av åtgärderna och inkludera materialbeskrivning samt kostnad.
 • Vid projekt som kräver större ekonomiska insatser bör fler bidragsgivare/finansiärer finnas till det objekt som ansökan avser.
 • Ansökningar kan lämnas in kontinuerligt till Landsbygdsnämnden.

Dokument som ska bifogas ansökan

 • Stadgar
 • Årsredovisning
 • Senaste årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsplan
 • Ekonomisk redovisning
 • Offerter
 • Beslut om bygglov (om bygglov krävs)

Beslut om bidrag

 • De sökande föreningarnas och organisationernas ekonomiska situation ska beaktas innan beslut. Egna tillgångar/kapital ska alltid användas i första hand.
 • Bidrag till redan genomförda renoveringar beviljas inte.
 • Det finns ingen garanti för beslut om bidrag, trots att föreningen/organisationen uppfyller kraven, då anslaget är begränsat. När det årliga anslaget är förbrukat hänvisas föreningen/organisationen till ny ansökningsperiod kommande år.

Redovisning och kontroll

Redovisning av projektet ska ske senast en månad efter avslutat projekt och inom två år efter Landsbygdsnämndens beslut om att bevilja bidrag. Redovisningen ska innehålla redogörelse för hur medlen använts och hur projektet i stort har fallit ut. Redovisningen ska också innehålla redogörelse för hur Landsbygdsnämndens medverkan i projektet har synliggjorts. Bidraget kan återkrävas om redogörelse inte har skett enligt ovan.

Kommunen har rätt att hålla inne föreningsbidrag eller återkräva utbetalt föreningsbidrag om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för beviljat bidrag. Bidraget kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat väsentligt.

Mer stöd till landsbygdsutveckling

Stöd till landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018

Publicerad: 2 mars 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson