Stöd till landsbygdsutveckling

Föreningar och organisationer med verksamhet på landsbygden kan söka olika stöd. Det gäller både olika utvecklingsprojekt, stöd till evenemang samt startbidrag för ny verksamhet.

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Bidraget ska stärka insatser som underlättar att bo och verka i en bygd. Det kan till exempel handla om att anordna aktiviteter för unga eller att skapa mötesplatser för olika målgrupper.

Sista ansökningsdag: Du kan ansöka löpande, men senast två veckor innan nämndsammanträde.

Information och ansökan om bidrag till utvecklingsprojekt.

Evenemangsbidrag på landsbygden

Återkommande aktiviteter kan vara gynnsamma för landsbygdens utveckling. Syftet med evenemangsbidragen är att främja existerande evenemang men även uppmuntra till nya evenemang på landsbygden för att på så sätt bidra till en levande landsbygd.

Sista ansökningsdag: Du kan ansöka löpande.

Information och ansökan om evenemangsbidrag.

Startbidrag för föreningar på landsbygden

För att stimulera och gynna föreningslivet på landsbygden är det möjligt att ansöka om startbidrag. Bidraget ska underlätta själva bildandet av föreningen men också till utrustning som är nödvändig för verksamheten att komma igång.

Sista ansökningsdag: Du kan ansöka löpande.

Information och ansökan om startbidrag.

Bidrag till samlingslokaler på Örebro kommuns landsbygd

Föreningar och ideella organisationer kan ansöka om bidrag till att bevara och förbättra samlingslokaler på kommunens landsbygd.

Sista ansökningsdag: Du kan ansöka löpande.

Information och ansökan om bidrag till samlingslokaler.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se