På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Stöd för anpassad verksamhet på grund av coronapandemin

Örebro kommuns stödpaket till ideella föreningar syftar till att ideella krafter i civilsamhället ska skapa förutsättning för föreningslivet fortsatt ska kunna bedriva verksamhet och skapa en meningsfull fritid för kommunens invånare, trots den rådande coronapandemin.

För vad kan ni ansöka?

Det går att ansöka om bidrag för att göra de anpassningar och omställningar som krävs utifrån coronaläget, i syfte att upprätthålla eller utöka sina verksamheter. Bidraget kan delas ut för anpassningar som sker under perioden från 1 juli–31 december, 2021.

Vem kan söka bidraget

Behöriga att söka bidraget är ideella föreningar eller organisationer som uppfyller nedanstående villkor

 • Bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Örebro kommun.
 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd.
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt bankgiro eller plusgiro.
 • Föreningen ska vara registrerad i Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO.

Nedanstående årsmöteshandlingar ska laddas upp på föreningens sida i Interbook GO

 • Föreningens stadgar.
 • Signerat årsmötesprotokoll från senast genomförda årsmöte.
 • Signerad revisionsberättelse från senast genomförda årsmöte.
 • Ekonomisk redovisning från senast genomförda årsmöte.
 • Verksamhetsberättelse från senast genomförda årsmöte.

Föreningen kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare, i verksamheten

 • Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
 • Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde.
 • Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Ansökan

Ansökan öppnas den 23 juni, 2021. Ansökan skickas in via Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO och ska vara kommunen tillhanda senast 15 september, 2021.

Ansökningar som inte inkommit i tid eller inte inkommer via anvisat formulär i Interbook GO kommer att avvisas och inte behandlas. Det finns ingen kompletteringstid. Ansökan samt årsmöteshandlingar från senaste genomförda årsmöte måste vara komplett när ansökningstiden går ut.

Om er förening inte finns registrerad i Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO, så måste ansökan om registrering skickas in och godkännas innan ni kan ansöka om bidraget.

Vid ansökan ska bland annat följande frågor besvaras

 • Beskriv hur er förenings olika verksamheter påverkats av coronapandemin.
 • Beskriv vilka extra åtgärder som ni har vidtagit för att förbättra den ekonomiska situationen till följd av coronapandemin.
 • Beskriv hur stödet skulle hjälpa er verksamhet och hur ett eventuellt stöd troligen skulle använda.
 • Beskriv hur föreningens budget ser ut för att anpassa verksamheten för den aktuella perioden för bidraget, från 1 juli–31 december 2021. Exempel på anpassning kan vara inköp av digital utrustning, utökade lokal- och personalkostnader till följd av att verksamheten varit i behov av det på grund av coronapandemin.

Fördelning av bidraget

Sökande föreningar är inte garanterade att beviljas hela det sökta bidraget. Begränsningar kommer göras utifrån stödpaketets begränsade budget. 

Beslut och utbetalning

Handläggning, beslut och utbetalning av bidraget sker löpande men senast 15 oktober, 2021. OBS! Om föreningen inte har angett korrekt bankgiro/plusgiro i Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO kommer bidraget inte betalas ut, och det finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand.

Uppföljning

Återrapportering och redovisningen ska göras i bidragssystemet snarast möjligt efter genomförd anpassning, dock senast 31 januari 2022. Kopior på kvitton och fakturor ska bifogas i redovisningen. Underlåtelse att redovisa det beviljade bidraget kan medföra återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se