Stipendium till ungdomsledare idrott

Örebro kommun har testamenterats totalt 10 000 kronor som ska delas ut till en manlig ungdomsledare i idrott respektive en kvinnlig ungdomsledare i idrott. Därmed har idrottsföreningar i Örebro kommun nu möjlighet att nominera ledare. Pengarna har tillfallit Örebro kommun enligt Karin och Karl-Oscar Nordströms testamente.

Sista dag för nominering

Senast den 31 augusti vill vi ha din nominering.

Ansvariga

Fritidsnämnden i Örebro kommun kommer att besluta om stipendierna som består av en prissumma på 5 000 kronor och diplom.

Villkor för stipendiet

  • Den nominerade ska vara engagerad i en förening med verksamhet för barn och ungdomar (0–25 år) i Örebro kommun.
  • Föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.
  • Den nominerade ska genom sitt ledarskap främja glädje, gemenskap och fysisk aktivitet för barn och ungdomar.

Nominera till ungdomsledare idrott 2022

Här kan du lämna din nominering till stipendiet till ungdomsledare idrott senast den 31 augusti 2022. Kontakta Servicecenter om du behöver hjälp.Ange om det är en manlig eller kvinnlig idrottsledare (juridiskt kön*) * (obligatorisk)
Ange om det är en manlig eller kvinnlig idrottsledare (juridiskt kön*)

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Mer information

*Juridiskt kön

Sverige har i dagsläget två juridiska kön, men det utesluter inte att individen identifierar sig på annat sätt. Juridiskt kön är det kön som står registrerat i folkbokföringen och kan utläsas genom personnumrets näst sista siffra (åååå­mm­ddn n n n) jämn siffra = juridisk kvinna, ojämn siffra = juridisk man.

Obligatoriska uppgifter

Textfält med en röd stjärna (*) är obligatoriska uppgifter, som måste fyllas i för att din nominering ska kunna skickas in.

Information om behandling av personuppgifter

Fritidsnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att samla in underlag för att Fritidsnämnden ska kunna besluta vem som får stipendiet Ungdomsledare idrott, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se