På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Selektiva bidrag

Bidragsberättigade föreningar har möjlighet att söka selektiva bidrag. De selektiva bidragen är ett komplement till de verksamhetsbaserade bidragen som Fritidsnämnden är ansvarig för.

Det finns fyra olika typer av selektiva bidrag: Projektbidrag, bidrag till större investering, bidrag till mindre investering samt förstärkt bidrag. Ansökan görs digitalt här på Örebro kommuns webbplats. Beslut gällande bidragsansökningarna tas vid olika tillfällen under året och därmed finns det också flera stoppdatum att ta hänsyn till.

Sista ansöknings- och beslutsdagar

Typ av ansökan

Sista ansökningsdag

Sista beslutsdag

Större investering

31 mars

30 juni


30 september

31 december

Mindre investering

31 mars

31 maj


30 september

30 november


31 december

31 mars

Förstärkt bidrag

31 januari

30 april

Projektbidrag

Löpande

Löpande

Bidrag till större investering

Bidrag till större investering syftar till att ge föreningar möjlighet att investera i anläggningar och därigenom utveckla sin verksamhet. Bidrag över ett prisbasbelopp kan lämnas (för ansökningar under ett prisbasbelopp: se villkoren för bidrag till mindre investering).

Villkor för bidrag till större investering

Behöriga att söka bidrag till större investering är förening som:

 • Är godkänd som förening av Fritidsnämnden och som uppfyller kraven på grund- och/eller medlemsbidrag.
 • Har verksamhet för barn och unga (7 – 20 år).
 • Visar giltiga årsmöteshandlingar vid ansökan och har eget organisationsnummer och plus- eller bankgirokonto.
 • Är verksam i Örebro kommun.
 • Är skuldfri gentemot Örebro kommun alternativt har en upprättad avbetalningsplan med Örebro kommun.
 • Har lämnat in fullgod redovisning av eventuellt tidigare beviljat bidrag.

Bidrag över ett prisbasbelopp kan lämnas för investering i:

 • Anläggning som föreningen äger, arrenderar eller disponerar i minst tio år.
 • Om- och tillbyggnad av befintlig anläggning.
 • Nya aktivitetsytor som genererar aktiviteter för barn och ungdomar.
 • Åtgärder som bidrar till att minska verksamhetens klimatpåverkan.
 • Åtgärder som höjer verksamhetens säkerhet.

Bidraget kan inte lämnas för:

 • Löpande eller periodiskt underhåll.
 • Individuella tränings- eller tävlingsredskap.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas in löpande under året. Beslut fattas däremot enbart två gånger per år varför det även finns två sista ansökningsdagar som föreningen bör förhålla sig till:

Sista ansökningsdag

 • Vår: 31 mars
 • Höst: 30 september

Sista beslutsdag

 • Vår: 30 juni
 • Höst: 31 december

Ansökningar som har kommit in efter den 31 mars kommer att beslutas den 31 december och ansökningar som har kommit in efter den 30 september kommer att beslutas den 30 juni nästkommande år.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ske genom anvisat formulär. Ansökningar som inte sker genom anvisat formulär kommer att avvisas och inte behandlas.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Ansökan ska inskickad av föreningens ordförande eller firmatecknare.
 • Aktuella årsmöteshandlingar ska bifogas ansökan.
 • Vilken investering som stödet söks för.
 • Vilken summa som söks.
 • Den totala budgeten för den aktuella investeringen.
 • Bekostar föreningen själv delar av den sökta investeringen? Om ja: hur mycket?
 • Har samfinansiering sökts från tredje part? Om ja: hur mycket och av vem?
 • Vilken aktivitet som den sökta investeringen ska främja.
 • Vilken målgrupp (ålder, kön) som det sökta stödet syftar att nå.
 • Hur många individer som den planerade investeringen förväntas komma till godo.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en ökad jämställdhet inom föreningslivet.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till integration.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en minskad klimatbelastning.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad tillgänglighet.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till aktiviteter för barn eller unga i ekonomiskt utsatta situationer.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad sysselsättning inom eller utanför föreningen.

Om frågan inte bedöms som aktuell för det ansökta bidraget ska detta motiveras.

Uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter utbetalning. Till redovisningen ska kvitto/fakturakopia bifogas. Redovisningen ska även inbegripa en uppföljning av samtliga de uppgifter som lämnats i ansökan och göras på anvisat formulär.

Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Bidrag till mindre investering

Bidrag till mindre investering syftar till att ge föreningar möjlighet till mindre investeringar eller till reparation av utrustning och redskap. Bidrag upp till och med ett prisbasbelopp kan lämnas (för ansökningar över ett prisbasbelopp: se villkoren för bidrag till större investering).

Villkor för bidrag till mindre investering

Behöriga att söka bidrag till mindre investering är förening som:

 • Är godkänd som förening av Fritidsnämnden och som uppfyller kraven på grund- och/eller medlemsbidrag.
 • Har verksamhet för barn och unga (7 – 20 år).
 • Visar giltiga årsmöteshandlingar vid ansökan och har eget organisationsnummer och plus- eller bankgirokonto.
 • Är verksam i Örebro kommun.
 • Är skuldfri gentemot Örebro kommun alternativt har en upprättad avbetalningsplan med Örebro kommun.
 • Har lämnat in fullgod redovisning av eventuellt tidigare beviljat bidrag.

Bidrag upp till och med ett prisbasbelopp kan lämnas för reparation av eller investering i:

 • Utrustning och redskap som ägs av föreningen.
 • Utrustning och redskap som är avsedd för föreningens verksamhet.
 • Ytor som genererar aktiviteter för barn och ungdomar.
 • Åtgärder som bidrar till att minska verksamhetens klimatpåverkan.
 • Åtgärder som höjer verksamhetens säkerhet.

Bidraget kan inte lämnas för:

 • Löpande eller periodiskt underhåll.
 • Abonnemang eller liknande.
 • Individuella tränings- eller tävlingsredskap.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas in löpande under året. Beslut fattas däremot enbart tre gånger per år varför det även finns tre sista ansökningsdagar som föreningen bör förhålla sig till:

Sista ansökningsdag:

31 mars, 30 september, 31 december

Sista beslutsdag:

31 maj, 30 november, 31 mars

Ansökningar som har kommit in efter den 31 mars kommer att beslutas den 30 november och ansökningar som har kommit in efter den 30 september kommer att beslutas den 31 mars nästkommande år och så vidare.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ske genom anvisat formulär. Ansökningar som inte sker genom anvisat formulär kommer att avvisas och inte behandlas.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Ansökan ska skickas in av föreningens ordförande eller firmatecknare.
 • Aktuella årsmöteshandlingar ska bifogas ansökan.
 • Vilken investering eller reparation som stödet söks för.
 • Vilken summa som söks.
 • Den totala budgeten för den aktuella investeringen eller reparationen.
 • Bekostar föreningen själv delar av den sökta investeringen eller reparationen? Om ja: hur mycket?
 • Har samfinansiering sökts från tredje part? Om ja: hur mycket och av vem?
 • Vilken aktivitet som den sökta investeringen eller reparationen ska användas för.
 • Vilken målgrupp (ålder, kön) som det sökta stödet syftar att nå.
 • Hur många individer som det sökta stödet förväntas komma till godo.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en ökad jämställdhet inom föreningslivet.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till integration.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en minskad klimatbelastning.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad tillgänglighet.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till aktiviteter för barn eller unga i ekonomiskt utsatta situationer.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad sysselsättning inom eller utanför föreningen.

Om frågan inte bedöms som aktuell för det ansökta bidraget ska detta motiveras.

Uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter genomförd investering eller reparation. Redovisningen ska inbegripa en uppföljning av samtliga de uppgifter som lämnats i ansökan och göras på anvisat formulär.

Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Förstärkt bidrag

Det förstärkta bidraget syftar till att möjliggöra stöd till föreningars eller organisationers verksamhet som helt eller delvis inte ryms i andra tillämpliga bidragsformer vilket inbegriper både grund, medlems, aktivitetsbidrag samt övriga selektiva bidrag.

Villkor för förstärkt bidrag

Behöriga att söka förstärkt bidrag är förening eller organisation som:

 • Är godkänd som förening av Fritidsnämnden.
 • Har särskild överenskommelse med Kultur- och fritidsförvaltningen, Örebro kommun.
 • Visar giltiga årsmöteshandlingar vid ansökan och har eget organisationsnummer och plus- eller bankgirokonto.
 • Är verksam i Örebro kommun.
 • Är skuldfri gentemot Örebro kommun alternativt har en upprättad avbetalningsplan med Örebro kommun.
 • Har lämnat in fullgod redovisning av eventuellt tidigare beviljat bidrag.

Bidrag kan lämnas för:

Verksamhet eller aktivitet som genom särskild överenskommelse bedöms vara i behov av stöd som inte ryms inom andra bidragsformer eller kommunalt stöd.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas in löpande under året. Beslut fattas däremot en gång per år varför det finns en sista ansökningsdag som föreningen bör förhålla sig till:

 • Sista ansökningsdag: 31 januari
 • Sista beslutsdag: 30 april

Ansökningar som har kommit in efter den 31 januari kommer att beslutas senast den 30 april nästkommande år.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ske genom anvisat formulär. Ansökningar som inte sker genom anvisat formulär kommer att avvisas och inte behandlas.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Ansökan ska skickas in av föreningens eller organisationens ordförande eller firmatecknare.
 • Aktuella årsmöteshandlingar ska bifogas ansökan.
 • Vilken verksamhet eller aktivitet som stödet söks för.
 • Vilken summa som söks.
  Den totala budgeten för den aktuella verksamheten eller aktiviteten.
 • Bekostar föreningen själv delar av den aktuella verksamheten eller aktiviteten? Om ja: hur mycket?
 • Har samfinansiering sökts från tredje part? Om ja: hur mycket och av vem?
 • Vilken målgrupp (ålder, kön) som det sökta stödet syftar att nå.
 • Hur många individer som det sökta stödet förväntas komma till godo.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en ökad jämställdhet inom föreningslivet.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till integration.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till en minskad klimatbelastning.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till aktiviteter för barn eller unga i ekonomiskt utsatta situationer.
 • Huruvida det sökta stödet bidrar till ökad sysselsättning inom eller utanför föreningen.

Om frågan inte bedöms som aktuell för det ansökta bidraget ska detta motiveras.

Uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 31 december innevarande år. Redovisningen ska inbegripa en uppföljning av samtliga de uppgifter som lämnats i ansökan och göras på anvisat formulär.

Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Projektbidrag

Projektbidrag syftar till att stödja föreningar eller organisationer att driva projekt utöver sin ordinarie verksamhet.

Villkor för projektbidrag

Behöriga att söka projektbidrag är förening eller organisation som:

 • Är godkänd som förening av Fritidsnämnden.
 • Visar giltiga årsmöteshandlingar vid ansökan och har eget organisationsnummer och plus- eller bankgirokonto.
 • Är verksam i Örebro kommun.
 • Är skuldfri gentemot Örebro kommun alternativt har en uprättad avbetalningsplan med Örebro kommun.
 • Har lämnat in fullgod redovisning av eventuellt tidigare beviljat bidrag.

Bidrag kan lämnas för projekt som:

Syftar till att bidra till Örebro kommuns långsiktiga hållbara utveckling och därigenom tar hänsyn till något av perspektiven barn, genus, mångfald, klimat och folkhälsa.

 • Bidrar till barn- och ungdomsaktiviteter.
 • Har ett klart definierat syfte och mål.
 • Är tidsbegränsat och har en tydlig början och slut.
 • Har en projektbudget avskild från ordinarie verksamhets budget.

Bidraget kan inte lämnas för projekt

 • Som pågår mer än tre år.
 • Mer än en gång.
 • Som ingår i föreningens ordinarie verksamhet.

Ansökningsperiod

Ansökan kan lämnas in och behandlas löpande under året.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ske genom anvisad e-tjänst. Ansökningar som inte sker genom anvisat formulär kommer att avvisas och inte behandlas.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Ansökan ska vara inskickad av föreningens ordförande eller firmatecknare.
 • Aktuella årsmöteshandlingar ska bifogas ansökan.
 • Vilket projekt som stödet söks för.
 • Vilken summa som söks.
 • Den totala budgeten för projektet.
 • Bekostar föreningen själv delar av projektet? Om ja: hur mycket?
 • Har samfinansiering sökts från tredje part? Om ja: hur mycket och av vem?
 • Projektets syfte och mål.
 • Tidsperiod som projektet planeras pågå (högst tre år).
 • Vilken målgrupp (ålder, kön) som projektet syftar att nå.
 • Hur många individer som projektet förväntas nå/involvera.
 • Huruvida projektet bidrar till en ökad jämställdhet inom föreningslivet.
 • Huruvida projektet bidrar till integration.
 • Huruvida projektet bidrar till en minskad klimatbelastning.
 • Huruvida projektet bidrar till aktiviteter för barn eller unga i ekonomiskt utsatta situationer.
 • Huruvida projektet bidrar till ökad sysselsättning inom eller utanför föreningen.

Om frågan inte bedöms som aktuell för det ansökta bidraget ska detta motiveras.

Uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter genomfört projekt.

Redovisningen ska inbegripa en uppföljning av samtliga de uppgifter som lämnats i ansökan och göras på anvisat formulär.
Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Senast uppdaterad: 7 maj 2018

Publicerad: 24 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson