Lovbidrag jul 2022

Lovbidraget är ett tillfälligt bidrag som ideella föreningar kan ansöka om för att skapa möjligheter för örebroarnas barn, unga och barnfamiljer att delta i meningsfulla och roliga lovaktiviteter under jullovet.

Bidraget är på max 20 000 kronor och kan täcka omkostnader för till exempel lokalhyra, ledararvode och material.

Kriterier för bidraget

Aktiviteterna ska:

  • vara gratis att delta på
  • vara för barn, unga eller barnfamiljer, 0–20 år
  • genomföras i Örebro kommun under jullovet 23 december–8 januari
  • vara öppen för alla, inte bara medlemmar
  • ske i enlighet med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Utöver kriterierna ovan kommer en prioritering göras med hänsyn till jämn fördelning mellan målgrupper, behov, tillgänglighet och geografisk spridning.

Vi kommer också prioritera aktiviteter som genomförs i närområdet, är enkla att vara med på utan föranmälan och krav på förkunskap samt aktiviteter som bidrar till att barn och unga upptäcker nya fritidsintressen att fortsätta med efter lovet.

Inga entréer, resor eller dylikt kommer beviljas.

Ansökan

Ideella föreningar och studieförbund skickar in ansökan via Örebro kommuns bidragssystem, Interbook GO. Om er förening inte finns registrerad i Interbook GO, så måste ansökan om registrering skickas in och godkännas innan ni kan ansöka om bidraget.

För att kunna ansöka behöver dessa handlingar finnas uppladdade i Interbook GO:

• Signerat årsmötesprotokoll
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk redovisning
• Signerad revisionsberättelse

Sista datum för ansökan är den 20 november. Ansökan och årsmöteshandlingar måste vara komplett när ansökningstiden går ut, det finns ingen tid för komplettering.

Här finns samlad information och manualer för Interbook go

Beslut och utbetalning

Beslut fattas löpande men senast den 23 november. Utbetalning av bidraget sker senast den 1 december till det plus- eller bankgiro som är angivet i Interbook GO.

Redovisning av aktivitet

Redovisningen av aktiviteten och ekonomiska underlag ska göras senast den 5 februari. Bristfällig redovisning eller ej inskickad redovisning kan medföra återbetalningsskyldighet av hela eller delar av det beviljade bidraget.

Kontakt

Frågor gällande ansökan

lovorebro@orebro.se

Frågor gällande Interbook GO

Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen via foreningsenheten@orebro.se eller Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se