På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Föreningsbidrag till idrottsföreningar

Idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar kan få olika typer av bidrag till sin verksamhet.

För att kunna söka föreningsbidrag måste en förening:

Idrottsföreningar kan söka följande bidrag:

Föreningsbidrag

Grund- och medlemsbidrag

Grundbidraget söker man senast 25 augusti varje år och är 2 620 kr per förening och år. Medlemsbidraget söker man tillsammans med grundbidrag och det är 53 kr per barn 7–9 år. Ansökan gör du via formuläret överst på den här sidan.

Lokalbidrag

Bidraget söker man senast 25 augusti och är 95 kr per bidragsberättigad medlem (7–20 år). Dock aldrig mer än 70 procent av den totala hyreskostnaden. Ansökan gör du via formuläret överst på den här sidan.

Till ansökan bifogas:

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Ekonomisk redovisning

Skötselbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som på egen hand ansvarar för skötsel och drift av en anläggning. Ofta är det den anläggning där föreningen har sin huvudsakliga verksamhet. Vem som äger anläggningen kan variera och har ingen avgörande betydelse för att få kommunalt stöd. Stödet avser i grunden den ideella föreningens möjligheter att bedriva sin verksamhet.

Örebro kommun tillämpar normalt sett avgifter för nyttjande av kommunala idrottslokaler och anläggningar. Denna princip bör vara vägledande oavsett driftsform, det vill säga oavsett om kommunen själv sköter anläggningen eller om någon förening sköter den. För en föreningsdriven kommunal anläggning innebär detta att föreningen betalar hyra för anläggningen och kommunen ger ett skötselbidrag till föreningen. Modellen kan enkelt appliceras på andra typer av anläggningar och skapar likvärdiga förutsättningar för föreningar som äger respektive hyr sin anläggning.

Ansökan av skötselbidrag skickas till fritidsnamnden@orebro.se

Ansökan ska innehålla uppgifter om föreningens verksamhet, information om anläggningen samt kontaktuppgifter till föreningen. Till ansökan ska årsmöteshandlingar bifogas.

Ansökan ska skickas in senast 1 mars.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag kan man söka två gånger per år. Ansökan gör du på blanketten "Aktivitetsbidrag, idrottsföreningar" som du hittar här.

För vårens verksamhet, 1 januari–30 juni, söker man senast 25 augusti och för höstens verksamhet, 1 juli–31 december, söker man senast 25 februari. Aktivitetsbidraget är 35 kr per grupp och sammankomst.

För att en aktivitet ska vara bidragsberättigad ska aktiviteten vara ledarledd och pågå minst 60 min, gruppen bestå av minst 5 deltagare per tillfälle, minst 50 procent av gruppens deltagare ska vara i bidragsberättigad ålder (10–20 år) och ledare kan endast leda en grupp/tillfälle.

Bidragsregler

Behörig att söka medlemsbidrag är idrottsförening som:

 • bedriver sin verksamhet inom Örebro kommun i rök-, drog- och alkoholfri miljö
 • har stadgar som bland annat ska innehålla föreningens mål, syfte, arbets- och förfaringssätt vid eventuell tvist, nedläggning eller sammanslagning
 • har ett aktuellt medlemsregister innehållande medlemmens namn, adress, födelsedata och datum för betald medlemsavgift
 • medlemsregistret ska uppdateras fortlöpande och förvaras säkert tillsammans med föreningarnas övriga handlingar
 • håller ordinarie årsmöte varje år för att bevilja sittande styrelse ansvarsfrihet, godkänna budget, fastställa arbetsplan och övriga beslut enligt föreningens stadgar
 • består av minst tio medlemmar i bidragsberättigad ålder (7–20 år)
 • har tio godkända sammankomster senaste verksamhetsterminen
 • följer kommunens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet (pdf, 157.3 kB)
 • har ett eget bank- eller plusgirokonto med utsedd kassaförvaltare. Är kassaförvaltaren verksam i mera än en förening är föreningen skyldig att göra revision i samtliga kassor samtidigt
 • utöver ordinarie årsrevision ska revisorerna genomföra halvårsrevision som ska anmälas till styrelsen och protokollföras i samband med ett medlemsmöte
 • är beredd att låta personal utsedd av kommunen att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som anses nödvändiga för att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi, verksamhet och skötsel.

Bidragsberättigad medlem är medlem som:

 • är boende i kommunen och som betalat en medlemsavgift på minst 30 kronor eller ingår i en familj som betalat en familjeavgift på minst 120 kronor
 • fyllt sju år men inte tjugoett år under året (föregående verksamhetsår)
 • varit verksam i föreningen under senaste verksamhetsterminen och uppfyller kraven i föreningens stadgar och målsättning.

Ej bidragsberättigad medlem

 • bingo, dans- eller supportermedlem eller deltagare i enbart kursverksamhet eller enskilt arrangemang.

Bidragsberättigad föreningslokal

 • ska vara belägen i Örebro kommun och vara godkänd av kommunen för ungdomsverksamhet
 • bidraget betalas ut i efterhand och baseras på föregående års ekonomiska bokslut.

Ej bidragsberättigad föreningslokal

 • är lokal som bokats i idrottsanläggning, sporthall eller skola som förvaltas av kommunen
 • lokal utanför Örebro kommuns gränser
 • lokal som subventioneras på annat sätt
Senast uppdaterad: 17 januari 2018

Publicerad: 16 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson