På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Ekonomiskt stöd till lokala utvecklingsgrupper på landsbygden

Landsbygdsnämnden vill och ska uppmuntra och stimulera lokala processer och initiativ. Därför finns möjligheten att bilda lokala utvecklingsgrupper, med ekonomiskt stöd från kommunen.

Revidering av kriterier

Landsbygdsnämnden reviderar kriterierna för bidrag för bildande av lokala utvecklingsgrupper på landsbygden. Detta innebär att det just nu inte går att söka detta bidrag.

En utvecklingsgrupp kan

 • Fungera som aktör och opinionsbildare i landsbygdsfrågor
 • Ta tillvara initiativ och utvecklingsmöjligheter
 • Stimulera intresse och engagemang för den egna orten/bygden men också för det gemensamma kommunala utvecklingsarbetet
 • Utgöra remissinstans eller samrådspart för kommunen

En utvecklingsgrupp ska

 • Vara politiskt och religiöst obunden
 • Vara öppen för deltagande för samtliga i orten/bygden; boende, deltidsboende och verksamma
 • Arrangera öppna och annonserade möten
 • Aktivt arbeta för att uppnå representativitet för orten eller bygdens demografi; avseende ålder, kön, etnicitet
 • Upprätta ett digitalt forum (t.ex. webbplats eller Facebooksida) som länkas via kommunens hemsida
 • Utse kontaktperson/ordförande och ekonomiansvarig/kassör

Årsredovisning/verksamhetsberättelse ska vara kommunen tillhanda årligen och ska innehålla

 • Aktuell medlemsförteckning och deltagarförteckningar från öppna möten
 • Genomförda aktiviteter
 • Redovisning av disponerade medel
 • Beskrivning av genomfört och planerat arbete med utgångspunkt i ska-kraven

Finansiering

En utvecklingsgrupp får disponera 10 000 kr per år inom ramen för uppdraget.

Utöver ovanstående medel finns medel att ansöka om till mer omfattande och kostsamma utvecklingsprojekt. Ansökan kan göras löpande under året.

Kommunens åtagande

Kommunen arrangerar och sammankallar årliga samråd mellan utvecklingsgruppernas representanter och representanter från Kommunstyrelseförvaltningen.

Senast uppdaterad: 12 januari 2018

Publicerad: 16 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se