Bidrag för studieförbund

De studieförbund som är aktiva i Örebro kommun kan söka ett årligt kommunalt bidrag som beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Studie­förbunden kan även ansöka om lovbidrag.

Bidragssumman fördelas mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell som utgår från ett grundbidrag, antal studietimmar och antal målgrupptimmar.

Ansökan om kommunalt bidrag för studieförbund

Ansökan om kommunalt bidrag för studieförbund görs via Örebro kommuns boknings- och bidragssystem. För att kunna söka bidrag till studieförbund behöver studieförbundet registrera sig i föreningsregistret och skapa ett användarkonto i systemet.

Observera att sista ansökningsdag är 30 september.

Lovbidrag

Ideella föreningar/organisationer kan ansöka om lovbidraget för att arrangera gratis lovaktiviteter för barn, unga och barnfamiljer under skollov.

Mer information

Information och ansökan om lovbidrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?