Bidrag för studieförbund

De studieförbund som är aktiva i Örebro kommun kan söka ett årligt kommunalt bidrag som beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Studie­förbunden kan även ansöka om lovbidrag.

Bidragssumman fördelas mellan de olika studieförbunden genom en fördelningsmodell som utgår från ett grundbidrag, antal studietimmar och antal målgrupptimmar.

Nya bidragsregler från 2024

Kultur- och fritidsnämnden (dåvarande Fritidsnämnden) har beslutat om nya bidragsregler som börjar gälla från 2024. Därmed kommer ordinarie ansökan inte att skickas in enligt det stoppdatum som tidigare gällt. Det kommer att publiceras information och nya regelverket här under hösten.

Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta Föreningsstöd på foreningsstod@orebro.se eller 019-21 10 00 (Servicecenter).

Ansökan om kommunalt bidrag för studieförbund

Ansökan om kommunalt bidrag för studieförbund görs via Örebro kommuns boknings- och bidragssystem. För att kunna söka bidrag till studieförbund behöver studieförbundet registrera sig i föreningsregistret och skapa ett användarkonto i systemet.

Lovbidrag

Ideella föreningar/organisationer kan ansöka om lovbidraget för att arrangera gratis lovaktiviteter för barn, unga och barnfamiljer under skollov.

Mer information

Information och ansökan om lovbidrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad: