Bidrag för politiska ungdomsförbund

Politiska ungdomsförbund vars moderparti är representerade i kommunfullmäktige kan ansöka om två olika typer av bidrag; grund- och mandatbidrag.

Verksamhetsbidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag till politiska ungdomsförbund görs via kommunens boknings- och bidragssystem. Ansök via länken ovan "Ansökan om bidrag för politiska ungdomsförbund".

För att kunna ansöka om bidrag krävs

  • Inloggning till Örebro kommuns boknings- och bidragssystem.
  • Att ungdomsförbundets moderparti har minst ett mandat i kommunfullmäktige.

Grund- och mandatbidrag

Sista ansökningsdag för bidragen

Typ av ansökan

Sista ansökningsdag

Grundbidrag

1 maj

Mandatbidrag

1 maj

Bidragssumman baseras på hur många mandat moderpartiet har i kommunfullmäktige. Mandatbidraget ska sökas senast 1 maj varje år och betalas ut inom tre veckor från att ansökningstiden gått ut, förutsatt att ansökan är komplett och riktigt ifylld.

Ansökan

Ansökan om bidrag gör du via länken "Ansökan om bidrag för politiska ungdomsförbund" högst upp på sidan.

Till ansökan bifogas

  • Årsmötesprotokoll.
  • Verksamhetsberättelse.
  • Revisionsberättelse.
  • Ekonomisk redovisning.

Det går även att skicka in bilagorna via post om de inte finns i digitalt format och möjliga att bifoga vid ansökan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: