Bidrag för odlingslottsföreningar

Föreningar som driver odlingslotter på kommunens mark kan söka skötselbidrag.

Skötselbidrag

Bidraget kan sökas av den föreningen som ansvarar för odlingslotten.

Bidraget är uppdelat i två delar, en fast och en rörlig.

  • Den fasta summan är 2 500 kronor/år.
  • Den rörliga summan är baserat på hur många medlemmar föreningar har som har en odlingslott, föreningen får 100 kronor/odlare i föreningen. Detta mäts på odlare som är medlemmar i föreningen den 15 april innevarande år.

Sista ansökningsdag

30 april är sista ansökningsdagen för skötselbidrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad: