På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Kulturprojektbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan söka kulturprojektbidrag för att utveckla eller pröva nya idéer som utvecklar verksamheten. Ansökan görs fortlöpande under året.

Ansökan och registrering av förening

Ansökan om Kulturprojektbidrag görs via Örebro kommuns boknings- och bidrags­system. För att kunna söka Kulturföreningsbidrag behöver föreningen registrera sig i föreningsregistret och skapa ett användarkonto i systemet.

Projektet får inte löpa på mer än tre år.

För att vara ett projekt ska det uppfylla nedanstående faktorer:

 • Det finns ett klart definierat syfte och mål
 • Det är tidsbegränsat, tydlig början och slut
 • Det är unikt, inte återkommande.
 • Det är planerat, inte en akut aktivitet.
 • Det skapas en särskild, tillfällig organisation
 • Det finns en projektbudget
 • Projektet följs upp och utvärderas

Det kulturpolitiska programmet

Bidraget ska stimulera och stödja det kulturpolitiska programmet Pdf, 508.4 kB. (Pdf, 508.4 kB) för att nå målet Kultur för alla när det till exempel gäller:

 • Utveckling.
 • Mötesplatser.
 • Samordning, samverkan och samarbete mellan olika aktörer.

 • Projektet ska vara öppet för alla och berika/utveckla kulturlivet i Örebro.
 • Projektet ska ha en tydlig lokal förankring.
 • Projektet ska vara inom konstarterna som exempelvis: dans, teater, litteratur, musik och konst.
 • Det går att söka max tre gånger per förening för samma typ av projekt.

Vilka kan söka?

 • Kan sökas av idéella föreningar och organisationer med tydlig lokal förankring.
 • Kulturföreningar som redan erhåller verksamhetsbidrag på mer än 100 000 kronor kan endast söka till projekt som tydligt är utöver ordinarie verksamhet.

Projekt som ej kan erhålla stöd

 • Verksamhet med övervägande religiös, politisk eller social inriktning .
 • Verksamhet med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.
 • Verksamhet inom utbildningsprogram eller forskning.
 • Renodlad pedagogisk verksamhet eller intern verksamhet såsom medlemsarrangemang.
 • Produktion och utgivning av fonogram, litteratur, tidningar, tidskrifter, webbplatser, radio och TV-program om denna inte är av stort lokalt intresse.

Bra att veta

 • Var ute i god tid! Ni kan inte söka stöd för ett projekt som är genomfört eller som ska genomföras inom snar framtid.
 • Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets konstnärliga kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och balansen i kulturutbudet.
 • Det händer att vi ger stöd med ett mindre belopp än det ni ansökt om, vilket betyder att ni kanske måste ändra er planering.

Information om ansökan

 • Ansökan insändes till Kulturnämnden i god tid före arrangemanget/projektets genomförande. Redovisning av kulturprojektbidrag lämnas via webbformulär senast fyra veckor efter projektets genomförande.
 • Ansökan ska innehålla: Arrangör, medarrangör, projektbeskrivning, syfte, beskrivning av genomförandet, plats för genomförande, marknadsföring samt en specificerad budget.
 • Besked om när ni fått projektstöd eller inte kommer 1–3 månader efter sista ansökningsdatum.
 • Det ska framgå vid information om projektet att det stöds av Kulturnämnden. Om sponsring förekommer ska redovisning av Kulturnämndens stöd göras på lika villkor som övriga sponsorer.

Redovisning av projekt

Redovisning av projekt sker nu via Örebro kommuns boknings- och bidragsystem.

Beviljade projekt ska redovisas fyra veckor efter projektets slut. Redovisning av projekt sker via e-tjänst.

Fler bidrag för kulturföreningar

Bidrag för kulturföreningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson