På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kulturprojektbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan söka kulturprojektbidrag för att utveckla eller pröva nya idéer som utvecklar verksamheten. Ansökan görs fortlöpande under året.

Just nu går det inte att söka kulturprojektbidrag

Eftersom 2019 års budget inte är beslutad kan inga kulturprojektbidrag sökas. Ansökan öppnar när budgeten har beslutats. Länk till ansökan kommer då att finnas på den här sidan.

Nästa år kommer ansökan ske via Örebro kommuns nya boknings- och bidragssystem. Här finns mer information om boknings- och bidragssystemet.

Observera att det endast går att ansöka via e-tjänsten och inte via blankett.

Projektet får inte löpa på mer än tre år.

Vad är ett projekt?

För att vara ett projekt ska det uppfylla nedanstående faktorer:

 • Det finns ett klart definierat syfte och mål
 • Det är tidsbegränsat, tydlig början och slut
 • Det är unikt, inte återkommande.
 • Det är planerat, inte en akut aktivitet.
 • Det skapas en särskild, tillfällig organisation
 • Det finns en projektbudget
 • Projektet följs upp och utvärderas

Det kulturpolitiska programmet

Bidraget ska stimulera och stödja det kulturpolitiska programmet (pdf, 508.4 kB) för att nå målet Kultur för alla när det till exempel gäller:

 • Utveckling.
 • Mötesplatser.
 • Samordning, samverkan och samarbete mellan olika aktörer.
Regler för kulturprojektbidrag
 • Projektet ska vara öppet för alla och berika/utveckla kulturlivet i Örebro.
 • Projektet ska ha en tydlig lokal förankring.
 • Projektet ska vara inom konstarterna som exempelvis: dans, teater, litteratur, musik och konst.
 • Det går att söka max tre gånger per förening för samma typ av projekt.

Vilka kan söka?

 • Kan sökas av idéella föreningar och organisationer med tydlig lokal förankring.
 • Kulturföreningar som redan erhåller verksamhetsbidrag på mer än 100 000 kronor kan endast söka till projekt som tydligt är utöver ordinarie verksamhet.

Projekt som ej kan erhålla stöd

 • Verksamhet med övervägande religiös, politisk eller social inriktning .
 • Verksamhet med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.
 • Verksamhet inom utbildningsprogram eller forskning.
 • Renodlad pedagogisk verksamhet eller intern verksamhet såsom medlemsarrangemang.
 • Produktion och utgivning av fonogram, litteratur, tidningar, tidskrifter, webbplatser, radio och TV-program om denna inte är av stort lokalt intresse.

Bra att veta

 • Var ute i god tid! Ni kan inte söka stöd för ett projekt som är genomfört eller som ska genomföras inom snar framtid.
 • Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets konstnärliga kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och balansen i kulturutbudet.
 • Det händer att vi ger stöd med ett mindre belopp än det ni ansökt om, vilket betyder att ni kanske måste ändra er planering.

Information om ansökan

 • Ansökan insändes till Kulturnämnden i god tid före arrangemanget/projektets genomförande. Redovisning av kulturprojektbidrag lämnas via webbformulär senast fyra veckor efter projektets genomförande.
 • Ansökan ska innhålla: Arrangör, medarrangör, projektbeskrivning, syfte, beskrivning av genomförandet, plats för genomförande, marknadsföring samt en specificerad budget.
 • Besked om när ni fått projektstöd eller inte kommer 1–3 månader efter sista ansökningsdatum.
 • Det ska framgå vid information om projektet att det stöds av Kulturnämnden. Om sponsring förekommer ska redovisning av Kulturnämndens stöd göras på lika villkor som övriga sponsorer.

Redovisning av projekt

Beviljade projekt ska redovisas fyra veckor efter projektets slut. Redovisning av projekt sker via e-tjänst.

Fler bidrag för kulturföreningar

Bidrag för kulturföreningar.

Senast uppdaterad: 11 december 2018

Publicerad: 12 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson