Bidrag för kulturföreningar

Föreningar som har sin verksamhet huvudsakligen inom konstarterna som exempelvis dans, konst, teater och litteratur.

Föreningsbidrag

Bidraget ges till föreningar som berikar utvecklingen av kulturlivet i Örebro. Bidraget prioriterar verksamhet för barn och unga, men är sökbart för alla åldersgrupper.

Sista ansökningsdag för föreningsbidrag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Föreningsbidrag

30 september

Mer information och ansökan

Information och ansökan om föreningsbidrag för kulturföreningar.

Kulturprojektbidrag

Föreningar kan söka kulturprojektbidrag för att utveckla eller pröva nya idéer som utvecklar verksamheten.

Sista ansökningsdag för Kulturprojektbidrag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Kulturprojektbidrag

Löpande

Mer information och ansökan

Information och ansökan om kulturprojektbidrag.

Stöd till landsbygdsutveckling

Det finns olika typer av bidrag att söka för föreningar som är verksamma på landsbygden. De bidrag som finns att söka är bidrag till utvecklingsprojekt, evenemangsbidrag, startbidrag och bidrag till samlingslokaler.

Bidrag till föreningar som är verksamma på landsbygden

Bidrag

Sista ansökningsdag

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Löpande, men senast två veckor innan nämndsammanträde

Evenemangsbidrag på landsbygden

Löpande

Startbidrag för föreningar på landsbygden

Löpande

Bidrag till samlingslokaler på Örebro kommuns landsbygd

Löpande

Mer information och ansökan

Information och ansökan om stöd till landsbygdsutveckling.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se