På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Stöd till elitidrotten

Elitidrottsstödet syftar till att skapa förutsättningar för en mångfald av idrotter inom kommunen att bedriva elitidrottsverksamhet. Stödet är ett bidrag som består av två delar: elitidrottsstöd samt elitidrottsutvecklingsbidrag.

Pausade bidrag

Det går inte att ansöka om elitidrottsutvecklingsbidrag 2022.

Elitidrottsstöd

Elitidrottsstöd fungerar som ett generellt verksamhetsstöd för elitidrottare i föreningsverksamhet. Varje förening kan söka för både individuella elitidrottare och elitlag utifrån fastställd definition.

Bidragsberättigad förening

Behörig att söka elitidrottsstöd är idrottsförening som uppfyller kommunens grundkriterier.

Bidragsgrundande elitidrottsutövare

Bidragsgrundande elitidrottsutövare är föreningsmedlem som fyllt minst 16 år under den period som stödet söks för och som är:

 • individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell senior mästerskapsnivå och/eller i landslag och som ingår i topp 100 på nationell senior nivå,
 • elitlagsidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under förutsättning att det inom den idrotten finns minst fyra serier/divisioner, i annat fall gäller den högsta nationella serien/divisionen,
 • tränare för individuell elitaktiv eller elitlag.

En förening kan högst beviljas bidrag för 22 kvinnliga samt 22 manliga bidragsgrundande medlemmar. Oavsett om en (1) bidragsgrundande medlem uppfyller kriterierna för både individuell elitidrottare och elitlagsidrottare beräknas bidraget utifrån en (1) bidragsgrundande medlem.

Bidragsberättigad idrott

Bidragsberättigad idrott är idrott som ingår i någon av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund.

Ansökningsperiod

Elitidrottsstöd ges för verksamhet som har påbörjats efter den 1 juli föregående år samt avslutats senast 30 juni innevarande år.

För individuell bidragsgrundande medlem gäller placering i slutgiltig rankning föregående säsong som infallit efter den 1 juli föregående år samt avslutats senast 30 juni innevarande år.

Ansökningsdatum

Ansökan ska lämnas till Fritidsnämnden senast 31 augusti för det år som stödet söks för. Ansökningar som lämnas in efter den 31 augusti kommer att inte att godkännas. Vid komplett ansökan betalas stödet ut senast den 31 december.

Ansökan

Ansökan ska ske genom anvisad e-tjänst. Ansökningar som inte sker genom anvisad e-tjänst kommer att avvisas och inte behandlas.

Ansökan ska skickas av föreningens ordförande eller firmatecknare. Av ansökan ska det framgå hur många elitidrottsutövare som föreningen söker stöd för och vilka juridiska kön de elitidrottsutövare som föreningen söker stöd för har.

Till ansökan ska aktuella årsmöteshandlingar samt aktuella rankinglistor och/eller mästerskapsresultat bifogas. Även föreningsnummer tilldelat av Riksidrottsförbundet ska anges i ansökan.

Motkrav

Vid beviljat bidrag förbinder sig föreningen genom representant av dess styrelse att nästkommande år delta i av Fritidsnämnden erbjuden utbildning. Omotiverad frånvaro från erbjuden utbildning kan leda till återkrav av beviljat stöd.

Elitidrottsutvecklingsbidrag

Elitidrottsutvecklingsbidraget är tillfälligt pausat och kan inte ansökas år 2022.

Elitidrottsutvecklingsbidrag fungerar som ett selektivt projektbidrag för olika elitsatsningar. Syftet med elitidrottsutvecklingsbidrag är att skapa förutsättningar för elitidrottsföreningar att utveckla sin verksamhet.

Respektive bidragsberättigad förening kan enbart söka stöd för ett utvecklingsprojekt per år.

Bidragsberättigad förening

Behörig att söka elitidrottsutvecklingsbidrag är idrottsförening som söker och beviljas det generella verksamhetsstödet elitidrottsstöd.

Bidragsberättigat utvecklingsprojekt

Bidragsberättigat utvecklingsprojekt är projekt som bedöms bidra till att utveckla föreningens möjligheter att bedriva elitidrottsverksamhet. Utvecklingsprojekt som bidrar till en ökad jämställdhet kommer att prioriteras framför sådana projekt som inte gör det.

Ansökningsdatum

Ansökan ska lämnas till Fritidsnämnden senast 31 augusti. Ansökningar som lämnas in efter den 31 augusti kommer att inte att godkännas. Vid komplett ansökan betalas stödet ut senast den 31 december.

Ansökan

Ansökan ska ske genom anvisat formulär. Ansökningar som inte sker genom anvisat formulär kommer att avvisas och inte behandlas.

Ansökan ska inskickas av föreningens ordförande eller firmatecknare. Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • beskrivning av det utvecklingsprojekt som stödet söks för, dess syfte och mål samt förväntad effekt för föreningens möjligheter att bedriva elitidrottsverksamhet,
 • hur utvecklingsbidraget bidrar till en ökad kompetens inom föreningen,
 • om utvecklingsprojektet bidrar till ökad jämställdhet inom föreningen eller inom idrottsrörelsen generellt,
 • om utvecklingsprojektet samverkar med andra idrottsföreningar,
 • om utvecklingsprojektet kan bidra till utveckling inom andra idrottsföreningar,
 • om utvecklingsprojektet bidrar till en starkare idrott i Örebro generellt,
 • vilken målgrupp (ålder, kön) som utvecklingsprojektet förväntas påverka,
 • tidsplan för utvecklingsprojektet,
 • vilken summa som söks,
 • den totala budgeten för utvecklingsprojektet,
 • bekostar föreningen själv delar av utvecklingsprojektet? Om ja: hur mycket?
 • har samfinansiering sökts från tredje part? Om ja: hur mycket och av vem?

Uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter genomfört utvecklingsprojekt.

Redovisningen ska inbegripa en uppföljning av samtliga de uppgifter som lämnats i ansökan och göras i anvisad e-tjänst.

Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Ansökningstider

Sista dag för ansökan och beslut

Typ av ansökan

Sista ansökningsdag

Sista beslutsdag

Elitidrottsstöd

31 augusti

31 december

Elitidrottsutvecklingsbidrag

Ej möjligt att söka 2022


Fler bidrag för idrottsföreningar

Bidrag för idrottsföreningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson