På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Skötselbidrag

Bidragsberättigade föreningar har möjlighet att söka ett skötselbidrag för en anläggning som föreningen äger eller arrenderar.

Bidraget är ett komplement till de verksamhetsbaserade bidragen som Fritidsnämnden är ansvarig för och syftar till att ge föreningar ekonomiska förutsättningar oavsett ägandeförhållande. Bidraget avser den anläggning där föreningen har sin huvudsakliga verksamhet.

Skötselbidraget kan sökas en gång per år.

Ansökan

Ansökan ska ske genom Örebro kommuns bidragssystem, Interbook GO. Ansökningar som inte sker genom systemet innan utsatt stoppdatum kommer att avvisas och inte behandlas.

Följande uppgifter ska framgå av ansökan:

 • Ansökan ska skickas in av föreningens firmatecknare.
 • Anläggningens storlek.
 • Antal omklädningsrum och toaletter.

Uppföljning

Redovisning av hur det tidigare skötselbidraget skickas in tillsammans med kommande års ansökan. Redovisningen kan komma att ligga till grund för beslut om kommande skötselbidrag.

Underlåtelse att redovisa ovanstående kan medfölja återbetalningsskyldighet av hela beloppet.

Ansökningstid

Ansökan ska skickas in senast 30 november.

Sista dag för ansökan och beslut

Bidrag

Sista ansökningsdag

Sista beslutsdag

Skötselbidrag

30 november

31 mars

Behöriga att söka skötselbidrag är förening som:

Villkor

Behöriga att söka skötselbidrag är förening som:

 • Är godkänd som förening av Fritidsnämnden.
 • Föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet.
 • Är verksam i Örebro kommun.
 • Är skuldfri gentemot Örebro kommun alternativt har en upprättad avbetalningsplan med Örebro kommun.
 • Har lämnat in fullgod redovisning av eventuellt tidigare beviljat bidrag.
 • Föreningen ska ha sökt och beviljats verksamhetsbidrag från Fritidsnämnden vid senast möjliga ansökningstillfälle.
 • Äger, arrenderar eller har avtal om att disponera idrottsanläggningen i minst tio år.

Skötselbidraget

 • Avser idrottsanläggning där föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Idrottsanläggningen ska vara utomhus.
 • Skötselbidraget bygger på kommunens självkostnadspris för liknande åtgärder. Med skötsel menas till exempel gräsklippning, trimning, linjering och slyröjning.
 • Skötselbidraget inkluderar kostnader för belysning till idrottsanläggningens aktivitetsyta.

Skötselbidraget avser inte

 • Löpande och periodiskt underhåll
 • Arbetsmaskiner eller arbetsfordon
 • Bränsle, el, värme, vatten/avlopp
 • Personal
 • Avskrivningar

Fördelning

Resursfördelning utgår från respektive anläggnings beräkningsunderlag. Underlagen tas fram efter det självkostnadspris kommunen har för en liknande åtgärd på en kommunal anläggning.

Fördelningen mellan föreningarna sker sedan proportionerligt ur en fast budget.

Fler bidrag för idrottsföreningar

Bidrag för idrottsföreningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se