På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Bidrag för idrottsföreningar

En idrottsförening definieras som förening med huvudverksamhet i form av någon idrott och som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar kan ansöka om olika typer av bidrag till sin verksamhet. Det gäller både ordinarie verksamhet likväl som utvecklingsprojekt och investeringar.

Verksamhetsbidrag

En idrottsförening kan söka bidrag för sin ordinarie verksamhet. De olika bidragstyperna är grundbidrag, medlemsbidrag, lokalbidrag och aktivitetsbidrag.

Sista ansökningsdagar

Bidrag

Sista ansökningsdag

Grundbidrag

25 augusti

Medlemsbidrag

25 augusti

Lokalbidrag

25 augusti

Aktivitetsbidrag

25 februari och 25 augusti

Mer information

Information och ansökan om verksamhetsbidrag för idrottsföreningar.

Selektiva bidrag

De selektiva bidragen är ett komplement till de verksamhetsbaserade bidragen som Fritidsnämnden är ansvarig för. Det finns fyra olika typer av selektiva bidrag: Bidrag till större investering, bidrag till mindre investering, förstärkt bidrag samt projektbidrag.

Sista ansökningsdagar

Bidrag

Sista ansökningsdag

Större investering

30 september

Mindre investering

31 mars, 30 september och 31 december

Förstärkt bidrag

31 januari

Projektbidrag

Löpande

Mer information

Information och ansökan om de selektiva bidragen.

Skötselbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som på egen hand ansvarar för skötsel och drift av en anläggning. Ofta är det den anläggning där föreningen har sin huvudsakliga verksamhet.

Sista ansökningsdag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Skötselbidrag

30 november

Mer information

Information och ansökan om skötselbidrag.

Stöd till elitidrott

Stödet till elitidrotten syftar till att skapa förutsättningar för en mångfald av idrotter inom kommunen att bedriva elitidrottsverksamhet. Stödet är ett bidrag som består av två delar: elitidrottsstöd samt elitidrottsutvecklingsbidrag.

Sista ansökningsdag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Elitidrottsstöd

31 augusti

Elitidrottsutvecklingsbidrag

31 augusti

Mer information

Information och ansökan om stöd till elitidrott.

Stöd till landsbygdsutveckling

Det finns olika typer av bidrag att söka för föreningar som är verksamma på landsbygden. De bidrag som finns att söka är bidrag till utvecklingsprojekt, evenemangsbidrag, startbidrag och bidrag till samlingslokaler.

Sista ansökningsdag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Löpande, men senast två veckor innan nämndsammanträde

Evenemangsbidrag på landsbygden

Löpande

Startbidrag för föreningar på landsbygden

Löpande

Bidrag till samlingslokaler på Örebro kommuns landsbygd

Löpande

Mer information

Information och ansökan om stöd till landsbygdsutveckling. 

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se