På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Verksamhetsbidrag för idéburna föreningar

Idéburna föreningar ska ha verksamhet för barn och ungdomar. Exempel på idéburna föreningar är scoutföreningar, etniska föreningar och nykterhetsrörelsen.

Föreningsbidrag

Grund- och medlemsbidrag

Grund- och medlemsbidraget söks senast den 31 mars varje år. Grundbidraget består av en summa på 2 620 kr per förening och år. Medlemsbidraget fördelas proportionerligt ur fastställd budget för föreningsstödet till idéburna föreningar efter att summan för grundbidrag och lokalbidrag har dragits av. Ingen fastställd summa per bidragsberättigad medlem finns.

Lokalbidrag

Lokalbidraget söks senast 31 mars och består av 95 kr per bidragsberättigad medlem. Bidraget kan som högst täcka 70 procent av den totala lokalkostnaden.

Ansökan

Du ansöker om bidrag via Örebro kommuns boknings- och bidragssystem, Interbook GO. Länk till systemet finner du högst upp på sidan.

Till ansökan bifogas:

 • Årsmötesprotokoll, signerat
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse, signerad
 • Ekonomisk redovisning
 • Medlemslistor

Behörig att söka medlemsbidrag är idéburen förening som:

 • bedriver sin verksamhet inom Örebro kommun i rök-, drog- och alkoholfri miljö
 • har stadgar som bland annat ska innehålla föreningens mål, syfte, arbets- och förfaringssätt vid eventuell tvist, nedläggning eller sammanslagning
 • har ett aktuellt medlemsregister innehållande medlemmens namn, adress, födelsedata och datum för betald medlemsavgift
 • medlemsregistret ska uppdateras fortlöpande och förvaras säkert tillsammans med föreningarnas övriga handlingar
 • håller ordinarie årsmöte varje år för att bevilja sittande styrelse ansvarsfrihet, godkänna budget, fastställa arbetsplan och övriga beslut enligt föreningens stadgar
 • består av minst tio medlemmar i bidragsberättigad ålder (7–20 år)
 • har tio godkända sammankomster senaste verksamhetsterminen
 • följer kommunens riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet Pdf, 157.3 kB. (Pdf, 157.3 kB)
 • har ett eget bank- eller plusgirokonto med utsedd kassaförvaltare. Är kassaförvaltaren verksam i mera än en förening är föreningen skyldig att göra revision i samtliga kassor samtidigt
 • utöver ordinarie årsrevision ska revisorerna genomföra halvårsrevision som ska anmälas till styrelsen och protokollföras i samband med ett medlemsmöte
 • är beredd att låta personal utsedd av kommunen att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som anses nödvändiga för att bilda sig en uppfattning om föreningens ekonomi, verksamhet och skötsel.

Bidragsberättigad medlem är medlem som:

 • är boende i kommunen och som betalat en medlemsavgift på minst 30 kronor eller ingår i en familj som betalat en familjeavgift på minst 120 kronor
 • fyllt sju år men inte tjugoett år under året (föregående verksamhetsår)
 • varit verksam i föreningen under senaste verksamhetsterminen och uppfyller kraven i föreningens stadgar och målsättning.

Ej bidragsberättigad medlem

 • bingo, dans- eller supportermedlem eller deltagare i enbart kursverksamhet eller enskilt arrangemang.

Fördelning av medlemsbidrag

Medlemsbidraget fördelas proportionerligt ur fastställd budget för föreningsstödet till idéburna föreningar efter att summan för grundbidrag och lokalbidrag dragits av. Ingen fastställd summa per medlem i åldern 7 till 20 år finns.

Exempel:

Om den fastställda budgeten för föreningsstöd till idéburna föreningar är 2 550 000 kr och ansökningar för 600 000 kr i lokalbidrag och ansökningar för 150 000 kr kommer finns det 1 800 000 kr kvar att fördela i medlemsbidrag.

Om det kommer in ansökningar för medlemsbidrag med totalt 15 000 bidragsberättigade medlemmar i åldern 7 – 20 år fördelas kvarvarande summa på 1 800 000 kr jämnt över de 15 000 medlemmarna. Detta ger ett medlemsbidrag på 120 kr per medlem i åldern 7 till 20 år.

Bidragsberättigad föreningslokal

 • ska vara belägen i Örebro kommun och vara godkänd av kommunen för ungdomsverksamhet
 • bidraget betalas ut i efterhand och baseras på föregående års ekonomiska bokslut.

Ej bidragsberättigad föreningslokal

 • är lokal som bokats i idrottsanläggning, sporthall eller skola som förvaltas av kommunen
 • lokal utanför Örebro kommuns gränser
 • lokal som subventioneras på annat sätt

Fler bidrag för idéburna föreningar

Bidrag för idéburna föreningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson