Bidrag för idéburna föreningar

En förening som har en verksamhet som inte stämmer med någon annan föreningskategori kallas för en idéburen förening. Exempel på idéburna föreningar är etniska föreningar, friluftsföreningar, scoutföreningar och föreningar som utövar idrott men som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet.

Idéburna föreningar med verksamhet för barn och ungdomar kan ansöka om olika typer av bidrag till sin verksamhet. Det gäller både ordinarie verksamhet och även utvecklingsprojekt och investeringar.

Bidragsberättigad förening

För att kunna söka bidrag till idéburna föreningar måste föreningen först vara bidragsberättigad. För att bli bidragsberättigad krävs följande:

  1. Föreningen registrerar sig i Interbook GO och bifogar de uppgifter och dokument som efterfrågas.
  2. Föreningen deltar på en informationsträff, där Föreningsenheten informerar om vilket stöd föreningen kan få i form av bidrag, bokning och samverkan med andra föreningar och förbund.

Är ni osäkra på om er förening är bidragsberättigad eller vill anmäla er till informationsträffen? Skicka ett mejl till Föreningsenheten på foreningsenheten@orebro.se.

Verksamhetsbidrag

En idéburen förening kan söka bidrag för sin ordinarie verksamhet. De olika bidragstyperna är grundbidrag, medlemsbidrag och lokalbidrag.

Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Grundbidrag

31 mars

Medlemsbidrag

31 mars

Lokalbidrag

31 mars

Mer information och ansökan

Information och ansökan om verksamhetsbidrag för idéburna föreningar.

Selektiva bidrag

De selektiva bidragen är ett komplement till de verksamhetsbaserade bidragen som Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för. Det finns fyra olika typer av selektiva bidrag: bidrag till större investering, bidrag till mindre investering, förstärkt bidrag samt projektbidrag.

Sista ansökningsdag för investeringar och bidrag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Större investering

30 september

Mindre investering

31 mars, 30 september och 30 november

Förstärkt bidrag

31 januari

Projektbidrag

Löpande

Mer information och ansökan

Information och ansökan om selektiva bidrag.

Stöd till landsbygdsutveckling

Det finns olika typer av bidrag att söka för föreningar som är verksamma på landsbygden. De bidrag som finns att söka är bidrag till utvecklingsprojekt, evenemangsbidrag, startbidrag och bidrag till samlingslokaler.

Sista ansökningsdag för bidrag

Bidrag

Sista ansökningsdag

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Löpande, men senast två veckor innan nämndsammanträde

Evenemangsbidrag på landsbygden

Löpande

Startbidrag för föreningar på landsbygden

Löpande

Bidrag till samlingslokaler på Örebro kommuns landsbygd

Löpande

Mer information och ansökan

Information och ansökan om stöd till landsbygdsutveckling.

Lovbidrag

Ideella föreningar/organisationer kan ansöka om lovbidraget för att arrangera gratis lovaktiviteter för barn, unga och barnfamiljer under skollov.

Mer information

Information och ansökan om lovbidrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad: