Bidrag för föreningar inom det sociala området

Föreningar inom det sociala området kan söka ekonomiskt stöd till föreningar som kompletterar kommunens verksamhet inom socialtjänsten och/eller för personer med funktionsnedsättningar.

Föreningsbidrag

Föreningsbidraget är ett allmänt stöd en förening kan få för sin verksamhet. Bidraget ska främja kontinuitet i föreningarnas verksamhet.

Tillfälliga ändringar gällande ansökan för föreningsbidrag

Programnämnd social välfärd har fattat beslut om att de föreningar som haft treåriga bidrag mellan 2019–2022 förlängs med två år, under förutsättning att föreningarnas årsredovisningar godkänns i enlighet med riktlinjerna.

Den 1 januari 2023 träder en planerad organisationsförändring i kraft som innebär att programnämndsnivån tas bort, och därmed försvinner Programnämnd social välfärd. Hanteringen av föreningsbidragen kommer då att flyttas över till den nya nämnden Kultur- och fritidsnämnden.

Information om hur och när den nya ansökningsperioden startar kommer här på orebro.se så snart vi vet mer.

Om din förening inte har föreningsbidrag kan ni istället ansöka om utvecklingsstöd.

Sista ansökningsdag för föreningsbidrag
BidragSista ansökningsdag

Föreningsbidrag

Söks normalt var tredje år. Nästa ansökningsdatum inte ännu fastställt.

Information och ansökan om föreningsbidrag för föreningar inom det sociala området.

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd kan sökas av föreningar som vill skapa projekt utöver den ordinarie verksamheten och exempelvis riktas till nya målgrupper. Stödet kan också sökas som ett uppstartsstöd av nya föreningar.

Sista ansökningsdag för utvecklingsstöd
BidragSista ansökningsdag

Utvecklingsstöd

Löpande under året 2022.

Stöd till landsbygdsutveckling

Det finns olika typer av bidrag att söka för föreningar som är verksamma på landsbygden. De bidrag som finns att söka är bidrag till utvecklingsprojekt, evenemangsbidrag, startbidrag och bidrag till samlingslokaler.

Sista ansökningsdag för bidrag till landsbygdsutveckling
Bidrag
Sista ansökningsdag

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Löpande, men senast två veckor innan nämndsammanträde

Evenemangsbidrag på landsbygden

Löpande

Startbidrag för föreningar på landsbygden

Löpande

Bidrag till samlingslokaler på Örebro kommuns landsbygd

Löpande

Mer information och ansökan

Information och ansökan om stöd till landsbygdsutveckling.


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson