På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Ateljéstöd

Ateljéstöd är ett bidrag till dig som har en ateljé för din konstnärliga verksamhet. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i Örebro och på så sätt bidra till att utveckla stadens kulturliv.

Ansökan via e-tjänst kräver inloggning och signering med e-legitimation.

För att få bidrag måste du vara yrkesverksam konstnär och ha relevant högskoleutbildning avslutad högst tre år innan ansökan alternativt dokumenterad yrkesverksamhet baserad på de tre senaste åren.

Yrkesverksamheten bedöms utifrån en kombination av följande kriterier. Minst tre av dessa måste uppfyllas.

  • Eftergymnasial konstutbildning.
  • Separat utställning i seriös utställningslokal .
  • Grupp eller temautställning i seriös utställningslokal.
  • Tilldelad skiss-, utsmyckningsuppdrag eller pris i seriöst tävlingssammanhang.
  • Förvärvad till samling tillhörande kommun, landsting eller stat.
  • Tilldelad stipendium av stat, kommun, landsting eller annat erkänt konstnärsstipendium.
  • Deltagit i jurybedömd utställning.
  • Annan yrkesverksamhet som exempelvis kvalificerad projektmedverkan och vissa pedagogiska uppdrag

Ansökan ska vara inskickad senast 15 februari.

Regler för förhyrda ateljéer

Stödet betalas ut förutsatt att lokalen är förhyrd och endast används till ateljé för sökande konstnär; stödet är personligt. För ateljéer med bostadsstandard kan stöd inte sökas. Delas lokalen med annan konstnär söks stödet för respektive del av hyran. Del av lokalen som används av annan person eller för annat ändamål får inte räknas in i bidragsgrundande hyra.

Regler för ateljéer i anslutning till hemmen

Stöd, som är personligt, betalas ut förutsatt att lokalen endast används som ateljé för sökande konstnär. Lokalen måste vara tydligt avskild från den övriga bostadsytan och vara beskaffad så att den med hänsyn till läge, inredning eller användning inte alls eller högst obetydligt kan användas som bostad. Endast en del av ett rum kan alltså inte definieras som ateljé. Stödet går inte att kombinera med någon annan form av lokalsubvention. Stödet beräknas efter lokalens storlek enligt en uppskattad kostnad på 350 kr per kvm.

Allmänna regler

Konstnären är skyldig att utan uppmaning anmäla eventuella förändringar. Sökanden kan endast få stöd för en ateljé. Felaktigt utbetalat stöd kan återkrävas.

Konstnär som erhåller stöd måste vara medlem i Ateljéföreningen Ampok.g och ha betalat medlemsavgiften senast 15 februari. Föreningen administrerar ut ateljéstödet till enskilda konstnärer. Kontakta Servicecenter för att få kontaktuppgifterna till Ampok.g.

Ateljéerna ska vara belägna i Örebro och konstnärerna ska vara mantalsskrivna i samma kommun. En årlig omprövning görs varvid konstnären redovisar sin yrkesverksamhet.

Stödets beräkningsmodell

Stödet beräknas enligt modellen (kvm ytan x 350-6000 kronor)x0,75=stöd (max 15500 kronor) för de med ateljéer i anslutning tillbostaden. För de med förhyrda ateljéer gäller beräkningsmodellen (hyr-6000 kronor)x0,75=stöd (max 15500 kronor). Konstnärens egenkostnad är alltid 6000 kronor. 75 % av resterande hyra utgörs av stöd max 15500 kronor.

Till ansökan ska bifogas

  • Om du har ateljé hemma - ritningar
  • Om du hyr ateljé - kopia på hyreskontraktet
Senast uppdaterad: 6 september 2018

Publicerad: 6 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se