Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
KRAFT
Värdegrund och demokrati på vår skola
På Latorps skola arbetar vi med värdegrunden genom KRAFT. KRAFT är en förkortning av de viktiga värdeord som vi valt att fokusera på.
K = Kamratskap
R = Respekt
A = Ansvar
F = Framtid
T = Trygghet

Övningarna vi gör tränar oss på:
 • att bekräfta och respektera varandra.
 • att lära oss att känna igen och förstå både egna och andras känslor
 • att på ett acceptabelt och givande sätt ge utlopp för våra känslor.
 • att använda olika strategier för konfliktlösning
 • att samarbeta i vardagen: på fritiden och i skolarbetet
 • att öka vår motivation för att nå egna och gemensamma mål.

Målsättningen är bland annat:

 • att värdegrunden i läroplanen ska synliggöras och befästas hos barnen.
 • att förebygga psykisk ohälsa.
 • att lägga en god grund för barnens sociala och emotionella kompetens.
 • att barnen och ungdomarna ska fungera bättre tillsammans.
 • att eleverna och skolans personal tillsammans ska utvecklas och nå en bättre självinsikt.
 • att barnen lättare skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Dela:

3 augusti 2017 • 14.50

Latorps skola | Åsvägen 17 | 719 94 Vintrosa
E-post: latorp.skola@orebro.se | Tel: 019-21 50 43 | Fax: 019-21 50 41
Örebro kommuns webbplats
Latorps skola