Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Sjukanmälan och ledighet

Sjuk- och friskanmälan

Elevs frånvaro ska anmälas före klockan 7.45 på E-skola. https://www.orebro.se/barn--utbildning/e24/e-skola.htmllänk till annan webbplats

Om det av någon anledning inte fungerar att anmäla via E-skola är det viktigt att ni ändå kontaktar skolan på något sätt. Röstbrevlåda finns på detta tel.nr: 019-21 50 33.

Barn i förskolan sjukanmäls till respektive hemvist på förskolan. Klicka här för: telefonnummer.

Låt ditt barn tillfriskna i lugn och ro hemma. Särskilt betydande är att hålla barnet hemma 48 timmar efter sista kräkningen/diaréen vid magsjuka. Om barnet har haft feber är det bra med en feberfri dag hemma. Tänk på att barnet måste orka med verksamheten. Om vi anser att ditt barn ej orkar med verksamheten så kontaktar vi givetvis dig.

OBS! Verksamheterna och skolrestaurangen behöver veta när barnet kommer tillbaka efter sjukdom så därför vill vi att ni även ringer och friskanmäler barnet när det kommer tillbaka till skolan/förskolan.

Ledighet

Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan stå till grund är:

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompencera för den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar

Blanketter för ledighetsansökan finns på skolans expedition, www.orebro.selänk till annan webbplats eller i dokumentmenyn här till höger.

Dela:

25 januari 2019 • 14.28

Sjukanmälan

Garphyttans förskola & skola | Tysslingevägen 2 | 719 40 Garphyttan | Kartalänk till annan webbplats
E-post: garphyttan.skola@orebro.se | Tel: 019-21 50 33

Örebro kommuns webbplats
Garphyttans
förskola och skola