Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsa

Specialpedagog

År F-6
Jenny Andersson
Tel: 21 27 08
jenny.andersson@orebro.se

Jessica Leonardsson
Tel: 21 17 29
jessica.leonardsson@orebro.se

År 7-9
Riitta Johansson
Tel: 21 33 19
riitta.johansson@orebro.se

Karin Petersson
Tel: 21 67 53
karin.petersson@orebro.se


Speciallärare

År 4-6
Camilla Örvill
camilla.orvill@orebro.se

Kurator

Kristin Jacobson
Tel: 21 33 13
kristin.jacobson@orebro.se

Mari-Louise Hellqvist
Tel: 21 26 03
mari.louise.hellqvist@orebro.se

Socialpedagog
F-6

Kim Reitan Karlsson
Tel: 21 28 67
kim.reitan.karlsson@orebro.se

Caroline Bergman
Tel: 21 28 67
caroline.bergman@orebro.se

 
Studie-och yrkesvägledare

 

Lisa Magnusson (kontakta helst via mail)
lisa.a.magnusson@orebro.se

Ingemar Olsson
Tel: 070 - 24 19 708
ingemar.olsson@orebro.se

Skolsköterska

År F-6
Helena Folkö
Tel: 21 27 83
helena.folko@orebro.se

År 7-9
Eva Larsson 7-9
Tel: 21 33 37/070-250 70 13
eva.a.larsson@orebro.se

Skolläkare

Lars Hagnestad
bokas via skolsköterska


Dela:

21 mars 2019 • 14.22

Elevhälsan

Alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att verka för ett bra klimat på skolan. De olika arbetslagen arbetar både förebyggande och med direkta insatser om behov uppstår. Den vardagliga kommunikationen med hemmet sköts oftast av klf/mentor.

På skolan finns även en elevhälsogrupp (EHG) i vilken personal från varje arbetslag, skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor ingår. EHG samarbetar regelbundet med skolans elevhälsoteam (EHT) där även psykolog och skolläkare ingår.

Mellringeskolan | Box 314 25 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Mellringevägen120A | Karta
E-post:mellringeskolan@orebro.se | Tel. 019-213331 | Fax: 019-213330
Örebro kommuns webbplats
Mellringeskolan