Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakt

Mariebergs förskola och skola

Drottning Kristinas väg 6
702 31 Örebro

E-post: mariebergsskolan@orebro.se,
            marieberg.forskola@orebro.se

Rektor

Ulrika Johansson
tel 019-21 21 01
ulrika.johansson@orebro.se

Förskolechef

Anna-Lena Miramadi
tel 019-212032
anna-lena.miramadi@orebro.se

Samordnare, skolan

Helene Segerlind
tel 019-21 21 02
helene.segerlind@orebro.se

 

Administrativ samordnare, förskolan

Åsa Lager
tel 019-21 21 05
asa.lager@orebro.se

 

Administrativ samordnare, förskolan

Helena Celic
Tel 019-21 17 93
helena.celic@orebro.se

Specialpedagog, skolan

Margareta Askerskär
tfn 019-21 21 90
margareta.askerskar@orebro.se

Specialpedagog, förskolan

Margaretha Joos
tel 019-21 23 64
margaretha.joos@orebro.se

Skolsköterska

Irene Holmberg
tfn 019-21 23 13 
irene.holmberg@orebro.se

Skolpsykolog

Michael Dahlman 
tel 019-21 12 11
michael.horvath@orebro.se

Kurator, skola

Stina Kollova
019 -21 39 55
stina.kollova@orebro.se

Skolläkare

Annika Modin                                            mo.annika@icloud.com

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs första frånvaromorgonen av målsman.
Ring till fritidsavd. Vattnet 019-21 21 13 om möjligt innan 7.30 eller förskoleavdelningen som ditt barn går på. Numren finns här till höger.

Dela:

3 maj 2018 • 12.51

Förskoleavdelningar

Kristallen
tel 019-21 21 22

Tigerögat
tel 019-21 21 20

Rubinen
tel 019-21 21 23

Smaragden
tel 019-21 21 19

Topasen
tel 019-21 21 18

Malakiten
tel 019-21 21 39

Agaten
tel 019-212026

Månstenen
tel 019-213710

Diamanten
tel 019-213596

Frånvaroanmälan,


friskanmälan mm.


Fritids och skolan:

Frånvaroanmälan för alla,
förskoleklass - år 6
Fritidsavd. Vattnet 6.30-7.30
019 - 21 21 13(även telefonsvarare),  SMS:a 076-5511613

Friskanmäl ditt barn på samma sätt!
Särskilt viktigt när ditt barn
kommer till skolan på egen hand.

Förskoleklass
Kontaktas säkrast på
tel 019 -21 21 13

Vattnet 
Förskoleklass
06.30-17.30
tel 019 -21 21 13

Solen 
tel 019 -21 21 08
År 1

Vinden
tel 019 -21 21 09
År 2,3,4,5 och 6 efter skoltid

Arbetstelefoner, skolan:

Blå spåret, mot gatan:
tel 019 -21 21 03

Gröna spåret, mot skogen:
tel 019 -21 21 08

Mariebergsskolan | Drottning Kristinas väg 4 | 702 31 Örebro | Tel: 019-21 21 02, 21 21 01
 E-post till förskolan: marieberg.forskola@orebro.se | E-post till skolan: mariebergsskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Mariebergs
förskola och skola