Meny

Yrkesförare persontransporter

Att arbeta som busschaufför innebär mycket mer än handhavandet av ett fordon, det finns även ett antal egenskaper du bör inneha för att klara utbildningen och därefter kunna få en anställning. Att vara kommunikativ, serviceinriktad, ha en god social kompetens, samt förmåga att hantera konflikter är några exempel på viktiga egenskaper hos dig som vill arbeta som yrkesförare.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra yrkesmässiga persontransporter med buss (endast automatväxlad). Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för ett serviceinriktat arbete som busschaufför, samt ska även stimulera till fortsatt lärande.

Godkänt resultat på kurserna ger dig möjlighet att pröva enligt körkortslagstiftningens krav för körkortsbehörighet D och yrkeskompetensbevis för persontransporter. Utbildningen omfattar förkortad grundutbildning för yrkeskompetensbevis och den som genomgår utbildning till yrkesförare inom vuxenutbildningen kan inte få körkort med behörighet D utfärdat före 21 års ålder. Det innebär att du måste ha fyllt 21 år innan utbildningen slutförs. Har du inte fyllt 23 år får du bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 kilometer.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Teori och praktik varvas under hela utbildningstiden och datorn kommer att vara ett naturligt hjälpmedel under utbildningen.

Utbildningsperiod

5 augusti 2019–20 december 2019, 20 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Behörighetskrav

Du måste inneha B-körkort samt vara behörig att läsa inom vuxenutbildningen. Vid kursstart skall du uppvisa körkortstillstånd för D-körkort som utfärdas av Transportstyrelsen. Då du inte kan få D-körkort utfärdat innan du är 21 år innebär det att du måste ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd. Om du redan innehar ett körkort med C, CE, D eller DE-behörighet kommer du inte att prioriteras vid antagningen.

Läs mer om vad som krävs för att beviljas körkortstillstånd på Transportstyrelsens hemsida.

Om du har haft B-körkort mindre än sex månader innan sista ansökningsdatum kan du komma att kallas till ett obligatorisk körtest.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk.  Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Avgifter

Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta körkortstillstånd, läkarintyg och kostnad för körkortstillverkning. Kostnaden för detta är ungefär 1 200 kr.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka denna utbildning.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Kurser som ingår, 500 poäng


Kurser

Poäng

Yrkestrafik - vux

300 p

Persontrafik - vux

200 p

 

Finasiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Senast uppdaterad: 24 maj 2019

Publicerad: 1 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se