Meny

Yrkesförare persontransporter – busschaufför

Att arbeta som busschaufför innebär mycket mer än att hantera ett fordon. Att vara kommunikativ, service­inriktad, ha en god social kompetens samt förmåga att hantera konflikter är några exempel på viktiga egenskaper hos dig som vill arbeta som busschaufför.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som krävs för yrkesmässiga persontransporter med buss (endast automatväxlad buss). ©Du får också utbildning i vad som behövs för ett serviceinriktat arbete som busschaufför. Syftet med utbildningen är även att stimulera till fortsatt lärande. I utbildningen ingår också en grundutbildning för yrkeskompetensbevis.

Om du ska köra buss behöver du D-körkort. Om du har godkänt resultat på kurserna kan du pröva för körkortsbehörighet D och yrkeskompetensbevis för persontransporter. För att få ett D-körkort utfärdat efter utbildningen måste du har fyllt 21 år innan utbildningens slut.

Innan du har fyllt 23 år får du bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 kilometer.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Teori och praktik varvas under hela utbildningen, och datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

Utbildningsperiod

7 januari 2020–12 juni 2020, 23 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Kurser som ingår, 500 poäng

Förkunskapskrav

För att få gå utbildningen måste du vara behörig att läsa på vuxenutbildningen, ha B-körkort och körkortstillstånd för D-körkort.

Behörig till vuxenutbildning

Behörig till vuxenutbildning är du om du har grundläggande kunskaper i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk. Kunskaperna ska motsvara godkända betyg från lägst årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Krav på B-körkort

För att få gå utbildningen måste du även ha B-körkort. Du kan behöva göra ett körtest, som visar att du har de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen.

Krav på körkortstillstånd för D-körkort

När utbildningen startar måste du också ha ett körkortstillstånd för D-körkort. Det söker du hos Transportstyrelsen. Läs mer om vad som krävs för att beviljas körkortstillstånd på Transportstyrelsens webbplats.

Om du redan har ett körkort med C, CE, D eller DE-behörighet kommer du inte att prioriteras vid antag­ningen.

Avgifter

Utbildningen kostar inget, men du måste själv bekosta körkorts­tillstånd, läkarintyg (krävs för att du ska få körkortstillstånd) och kostnaden för att tillverka körkortet. Den totala kostnaden för detta är ungefär 1 200 kronor.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Vi måste ha din ansökan senast tisdag 15 oktober. Om du skickar din ansökan med post, tänk på att det tar några dagar innan den kommer fram.

Om du inte är folkbokförd i Örebro ska du fylla i en ansöknings­blankett. Blanketten lämnar du till din hemkommun. Här kan du ladda ner en blankett och skriva ut.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Så fungerar antagningen

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbets­marknad­en och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 23 veckor
Poäng: 500

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker på Tullängsgymnasiet i lokaler på Skebäcksvägen 48-50 i Örebro.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Göran Carlsson, goran.a.carlsson@orebro.se

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Rigmor F Gustafsson, rigmor.franzen.gustafsson@orebro.se, 019-21 43 99

Senast uppdaterad: 11 november 2019

Publicerad: 1 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se